Z jednání VV

Zdravotní prohlídky: Upozorňujeme oddíly, že v průběhu jarní části soutěží budou prováděny kontroly plnění článku č. 14 SŘ fotbalu. Již nyní se na tuto skutečnost můžete v klidu připravit!

- VV na svém zasedání schválil podobu nového zápisu, platného pro okresní soutěže, počínaje jarem 2008. Vzor zápisu bude zaslán všem oddílům i rozhodčím spolu s rozlosováním či obsazením soutěží

Z jednání STK

Rozlosování soutěží: Rozlosování soutěží pro jaro 2008 bude zasláno do oddílů do 14. 3. 2008! Začátek soutěží mužů je 29. a 30. 3. 2008! Na internetu je již rozlosování jara zveřejněno!

Soupisky: Oddíly, které mají v okresních soutěžích svá družstva „A“ i „B“ předloží soupisky ke schválení do 26. 3. 2008, oddíly hrající vyšší soutěže předloží potvrzené soupisky svých „A“ týmů do 28. 3. 2008!

Z jednání KM

Jarní aktiv přípravek: Rozlosování jarní části OP st. a ml. přípravek se bude konat ve středu 26. 3. 2008 od 16.30 hodin na OVV ČSTV Beroun. Účast jednoho zástupce za oddíl bezpodmínečně nutná! Složení jarních skupin: - skupina „D“: ČL–U Beroun A, FK Králův Dvůr, Spartak TOS Žebrák, AFK Loděnice, Hostomice a Zaječov, - skupina „E“: ČL–U Beroun B, Zadní Třebaň, Drozdov, SK Chyňava, FK Ol. Zdice a Hudlice, - skupina „F“: FK Stejstav Hýskov, Mořinka, SK Rpety, Vysoký Újezd, Hor. Neumětely a Praskolesy.

Z jednání KR

Upozornění rozhodčím: Rozhodčí, kteří se nezúčastnili výroční členské schůze, musí do 29. 2. 2008 zaplatit členský poplatek, popř. pokutu a nechat si potvrdit průkaz rozhodčího. V případě nesplnění těchto povinností, budou rozhodčím pozastaveny delegace k utkáním!

- Na jednání KR dne 5. března 2008 v 16.00 hodin na OVV ČSTV Beroun se dostaví tito rozhodčí: Mareš, Slabý a Srb! Tito rozhodčí nebudou do splnění semináře nominováni na utkání! Dále se na jednání dostaví rozhodčí: Červenka a Knotek!

Jan Šnajdr