Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno.

Finále OK poháru ČMFS: Finále OK poháru ČMFS Tlustice - SKP Beroun bude sehráno ve středu 21. 5. 2008 od 17,30 hodin na hřišti ve Stašově!

Pokuty:
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu FK O. Zdice ve výši 200,- Kč za neplnění nařízení ČMFS.
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Osov ve výši 500,- Kč za nedostavení se zástupce oddílu do jednání STK.

Změna na soupisce: Byla provedena změna na soupisce Broum, místo zraněného Josefa Anděla doplněn Jan Kostečka. Lékařská zpráva doložena!

Schválené dohody:
- Schvaluje se dohoda oddílu Zaječov - utkání III B č. 2303 Zaječov : Hostomice B bude sehráno ve středu 4. 6. 2008 od 17.30 hodin v Zaječově
- Schvaluje se dohoda oddílu Lit. Libomyšl - utkání III B č. 2306 Lit. Libomyšl : Sp. TOS Žebrák B bude sehráno ve středu 28. 5. 2008 od 17.30 hodin v Libomyšli
- Schvaluje se dohoda oddílu ČL-U Beroun - utkání OP D č. 1704 ČL-U Beroun B : SK Nižbor bude sehráno v sobotu 17. 5. 2008 od 10.15 hodin v Berouně Na Máchovně. Za pozdní předložení dohody bude oddílu ČL-U Beroun z vkladu do soutěží odečtena částka 100,- Kč

Z jednání s oddíly:
- Lužce - se zástupcem oddílu projednány zprávy rozhodčích o nevyhovujícím stavu kabiny rozhodčího. STK nařizuje oddílu uvést kabinu do odpovídajícího stavu, před sezónou 2008/2009 bude provedena kontrola zástupcem STK
- Osov - žádný zástupce oddílu se do jednání nedostavil, oddílu se uděluje pořádková pokuta 500,- Kč za nedostavení se zástupce do jednání! Do příštího jednání STK dne 21. 5. 2008 v 15.45 hodin se dostaví zodpovědný zástupce oddílu, pod trestem zastavení činnosti oddílu, za účelem projednání připomínek ze zápisu o utkání!

Z jednání KM

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno.

Kontumace utkání: KM kontumuje utkání OP st. Ž. B č. 1605 Hor. Neumětely : Zaječov v poměru 3:0 ve prospěch domácích! Důvod: Hosté se k utkání nedostavili!

Pokuty:
- KM ukládá pořádkovou pokutu oddílu Vysoký Újezd ve výši 50,- Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání OP st. Ž A č.1605
- KM ukládá pořádkovou pokutu oddílu Zaječov za nedostavení se k mistr. utkání OP st. Ž B č. 1605 ve výši 500,- Kč ve prospěch OFS a 300,- Kč ve prospěch Hor. Neumětely! Obě částky budou přeúčtovány z vkladu do soutěží!

Schválená dohoda: Schvaluje se dohoda oddílu SK D. Újezd - utkání OP st. Ž B č. 1801 SK D. Újezd : SK Tlustice bude sehráno v sobotu 24. 5. 2008 od 10.15 hodin v Újezdě

Z jednání KR

Letní seminář rozhodčích: Seminář se bude konat v sobotu 19. 7. od 9,30 hodin na fotbalovém hřišti ve Bzové!

Informace oddílům

Žádáme oddíly, které své výsledky hlásí přes internet, aby toto hlášení zasílaly zároveň též na Emailovou adresu sportu Berounského deníku sport.berounsky@denik.cz

Jan Šnajdr