Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno, mimo viz. níže.

Kontumace utkání: STK kontumuje utkání IV. A č. 2101 Vysoký Újezd - Všeradice B v poměru 3:0 ve prospěch domácích! Důvod: Hosté se k utkání nedostavili!

Neschválený výsledek: STK neschvaluje výsledek utkání III. B č. 2103 Komárov B - Újezd B! Do příštího jednání STK dne 28. 5. 2008 v 15.45 hodin se dostaví: Vlachopulos Achiles - rozhodčí utkání, Srp Jiří - kapitán Komárova a Kotnauer Václav - kapitán Újezda. Výše jmenovaní se do jednání dostaví pod trestem pořádkové pokuty a zastavení činnosti své i celého oddílu!

Pokuty:
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Osek ve výši 100,- Kč za nepředložení soupisky v mistr. utkání III. B č. 2105
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Žebrák ve výši 200,- Kč za pozdní začátek mistr. utkání III. B č. 2107
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Všeradice za nedostavení se k mistr. utkání IV. A č. 2101 ve výši 1.500,- Kč ve prospěch OFS! Pokuta bude odečtena z vkladu do soutěží!

Schválená dohoda: Schvaluje se dohoda oddílu Drozdov - utkání III B č. 2601 Drozdov - Libomyšl bude sehráno ve středu 11. 6. 2008 od 17.30 hodin v Drozdově

Z jednání s oddíly: Osov - se zástupcem oddílu p. Hošťálkem projednány připomínky ze zápisu o utkání, vč. provedení nutných úprav hrací plochy a jejího okolí tak, aby vše vyhovovalo předpisům ČMFS. Před zahájením sezóny 2008/2009 bude provedena kontrola areálu zástupcem STK!

Z jednání KM

Schválené výsledky okr.ÚŘEDNÍ ZPRÁVY OFS BEROUN soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno.

Pokuta: KM ukládá pořádkovou pokutu oddílu ČL-U Beroun ve výši 50,- Kč za nesprávné nahlášení střelců branek v mistr. utkání OP ml. Ž č.1203.

Schválené dohody:
- Schvaluje se dohoda oddílu Vysoký Újezd - utkání OP st. Ž A č. 1805 SK Chyňava - Vysoký Újezd bylo sehráno ve středu 21. 5. 2008 od 17 hodin v Chyňavě. Za pozdní předložení dohody bude oddílu Vysoký Újezd z vkladu do soutěží odečtena částka 100,- Kč
- Schvaluje se dohoda oddílu Neumětely - utkání OP st. Ž B č. 1002 Neumětely - Osek bude sehráno v pátek 30. 5. 2008 od 17 hodin v Neumětelích
- Schválena dohoda oddílů OP st. přípravek sk. D na náhradním termínu turnaje v Loděnicích, a to v úterý 27. 5. 2008 od 15 hodin

Termíny krajských finálových turnajů přípravek - Turnajů se zúčastní vítězové OP takto: Ml. přípravka - 15. 6. 2008 - hř. S.Libiš, okr. Mělník. St. přípravka - 21. 6. 2008 - Vlašim nebo Mělník?

Z jednání KR

Pozvánka na jednání KR: Na jednání KR dne 4. 6. 2008 v 15.45 hodin se dostaví rozhodčí: Jakub Slabý a Martin Vokoun k projednání nedostatků v zápisech o utkání!

Letní seminář rozhodčích: Seminář se bude konat v sobotu 19. 7. 2008 od 9,30 hodin na fotbalovém hřišti ve Bzové!

Z jednání DK

Žádost: Eliášek Jiří - FC Liteň - žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje s tím, že zbytek trestu, tj. týden nepodmíněně se mění na 1 týden s podmínkou do 30. 9. 2008

Potrestaní hráči, funkcionáři a oddíly: Nepodmíněně: Kokrda Martin - Lužce - 4 týdny - do 2. 6. 2008, Píca Vilém - Chlumec - 3 týdny - do 2. 6. 2008.

Podmíněně: Ptáček Jan - Drozdov - DŘ 6a - 2 týdny, Janda Vlastimil - Nižbor - DŘ 6a - 2 týdny, Zajíc Michal - Hořovice - DŘ 6a - 2 týdny, Žáček Zdeněk - Mořina - DŘ 6a - 2 týdny (Všichni do 30. 9. 2008), Dolenský Pavel - Chodouň - DŘ 3a - zákaz výkonu funkce trenéra na 4 týdny s podmínkou do 30. 11. 2008.

Pokuta: Chodouň - 500,- Kč - nedostavení se k jednání DK

Neprojednává se: Vinkl Martin - SK Chyňava (nejsou náležitosti).

Jan Šnajdr