Z jednání VV

Přihlášky do soutěží: Do oddílů byly zaslány přihlášky do soutěží s termínem vrácení do 4. 7. 2008! Soutěže OP a III. tř. mužů budou zahájeny 13. kolem o víkendu 16. a 17. 8. 2008. Mládežnické kategorie budou zahájeny o víkendu 6. a 7. 9. 2008!

Losovací aktiv oddílů: Aktiv se bude konat v pátek 18. 7. 2008 od 17.00 hodin ve Společenském klubu ve Zdicích!

Školení a seminář ŠOR: Školení nových a seminář stávajících ŠOR se bude konat v pátek 15. 8. 2008 od 17.00 hodin ve Společenském klubu ve Zdicích!

Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno.

Pokuty:

* STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu FK St. Hýskov ve výši 200,– Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání OP č. 2504
* STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Lit. Libomyšl ve výši 200,– Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání III. B č. 2507
* STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu SK Hořovice ve výši 200,– Kč za zavinění pozdního začátku mistr. utkání OP č. 2506

Nařízené termíny utkání (Pozor změna!):

* Utkání OP č. 2605 O. Zadní Třebaň – Hor. Neumětely bude sehráno v neděli 22. 6. 2008 od 17.00 hodin v Zadní Třebani.
* Utkání III. A č. 2605 O. Zadní Třebaň B – Vižina bude sehráno v sobotu 21. 6. 2008 od 17.00 hodin v Zadní Třebani

Schválené dohody:

* Schvaluje se dohoda oddílu SK Sj. Osek – utkání III. B č. 2606 – SK Sj. Osek B : Broumy – bude sehráno v sobotu 21. 6. 2008 od 14.00 hodin v Oseku
* Schvaluje se dohoda oddílu SK Nižbor – utkání III. A č. 2604 – SK Nižbor B : Chlumec – bude sehráno v sobotu 21. 6. 2008 od 14.00 hodin v Nižboru
* Schvaluje se dohoda oddílu SK Chyňava – utkání IV. A č. 2605 – SK Chyňava B : FC Liteň – bude sehráno v sobotu 21. 6. 2008 od 10.30 hodin v Chyňavě

Předává se do DK: Mudra Jiří – trenér SK Sj. Osek. Důvod: nesportovní chování vůči rozhodčímu v utkání OP č. 2503.

Schválené turnaje:

* 12. 7. 2008 – Chaloupky – Memoriál Miroslava Šlapáka – od 9.00 hodin – hř. Felbabka (Chaloupky, SK Doubr. Újezd, Zaječov, FK Komárov).
* 5. 7. 2008 – SK Tlustice – Oslavy 85 let kopané – od 10.00 hodin

Z jednání KM

Kvalifikace OP st. žáků: Hostomice: ČL-U Beroun B 1:3.

Kontumace utkání: KM kontumuje všechna utkání družstva ČL-U Beroun B na turnaji mladších přípravek v Berouně dne 11. 6. 2008 v poměru 3:0 ve prospěch soupeřů! Důvod: Družstvo ČL-U Beroun B se k turnaji nedostavilo!

Pokuty: KM ukládá pořádkovou pokutu oddílu ČL-U Beroun za nedostavení se k turnaji OP ml. přípravky dne 11. 6. 2008 v Hýskově ve výši 500,– Kč ve prospěch OFS! Částka bude odečtena z vkladu do soutěží!

Schválený turnaj: 21. 6. 2008: – Zaječov – Turnaj mladších žáků (roč. 1995 a mladší) – od 9.00 hodin (Zaječov, Drozdov, SK Rpety, FK Komárov, Hostomice, Sp. TOS Žebrák)

Z jednání KR

Letní seminář rozhodčích: Seminář se bude konat v sobotu 19. 7. 2008 od 9,30 hodin na fotbalovém hřišti ve Bzové! Na seminář se mohou dostavit i noví zájemci o činnost fotbalových rozhodčích!

Z jednání DK

Žádost: Tryner Jiří – Vysoký Újezd – žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje s tím, že 1 měsíc nepodmíněně se mění na 1 měsíc s podmínkou do 30. 11. 2008

Potrestaní hráči a oddíly – Nepodmíněně: Kostečka Michal – Broumy – 8 týdnů – od 9. 6. do 23. 6. a od 11. 8. do 22. 9. 2008, Kunc Jaroslav – U. Cerhovice – 8 týdnů – od 9. 6. do 23. 6. a od 11. 8. do 22. 9. 2008, Polívka Miloš – SK Doubravan Újezd – 3 měsíce – zákaz činnosti všech funkcí se vstupem na hráčskou lavici do 12.7. a od 11. 8. do 11. 10. 2008, Čapek Vladimír – SK Nižbor – 4 měsíce – zákaz činnosti všech funkcí se vstupem na hráčskou lavici do 12.7. a od 11.8. do 11.11. 2008.

* Podmíněně: Oczadlý Patrik – D – FK Komárov – DŘ: 6a – 2 týdny, Šmíd Tomáš – FK Svatá – DŘ: 5a – 3 týdny, Bartoš Pavel – SK Chyňava – DŘ: 5a – 4 týdny, Lukavský Milan – SK Praskolesy – DŘ: 1 – 1 týden.

Pokuty:

* SK D. Újezd – 1.000,– Kč – nepřístojnosti funkcionáře oddílu
* SK Nižbor – 3.000,– Kč – nepřístojnosti funkcionáře oddílu

Neprojednává se: Vávra Petr – F. Trubín – nejsou náležitosti.

Do disciplinární komise dne 26. 6. 2008 v 16.30 hod. se dostaví: Ksandr Milan – hl. pořadatel Kublova – pod trestem zastavení činnosti celého oddílu! Důvod: Neplnění povinností hl. pořadatele při mistr. utkání III. B č. 2402 – Kublov : Lit. Libomyšl.

Jan Šnajdr