Z jednání VV

Přihlášky do soutěží: Do oddílů byly zaslány přihlášky do soutěží s termínem vrácení do 4. 7. 2008! Soutěže OP a III. tř. mužů budou zahájeny 13. kolem o víkendu 16. a 17. 8. 2008. Mládežnické kategorie budou zahájeny o víkendu 6. a 7. 9. 2008!

Losovací aktiv oddílů: Aktiv se bude konat v pátek 18. 7. 2008 od 17.00 hodin ve Společenském klubu ve Zdicích!

Školení a seminář ŠOR: Školení nových a seminář stávajících ŠOR se bude konat v pátek 15. 8. 2008 od 17.00 hodin ve Společenském klubu ve Zdicích!

Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno.

Kontumace utkání: STK kontumuje mistrovské utkání III.A č. 2602 SK Tetín - Karlštejn ve prospěch domácích. Výsledek 5:1 dosažený na hřišti zůstává v platnosti a mužstvu SK Tetín se přidělují 3 body. Důvod: utkání ukončeno pro nedostatečný počet hráčů Karlštejna.

Pokuty:
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Dur. Všeradice ve výši 50,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání III. A č. 2601
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Dur. Všeradice ve výši 100,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání IV. A č. 2601
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Ostr. Z. Třebaň ve výši 200,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání III. A č. 2605
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Karlštejn ve výši 500,- Kč za narušení regulérnosti soutěže z důvodu nedohrání utkání pro nedostatečný počet hráčů v mistr. utkání III. A č. 2602
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Svatá ve výši 1.000,- Kč za neplnění nařízení čl.17 RS
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Zaječov ve výši 1.000,- Kč za neplnění nařízení čl.17 RS

Ruší se pokuta: STK ruší pořádkovou pokutu oddílu FK St. Hýskov ve výši 200,- Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání OP č. 2504 - oprava BD

Schválený turnaj: „O pohár starosty Města Králova Dvora“ - dne 19.7. 2008.

Soupisky - neplnění čl. 17 Rozpisu soutěží o soupiskách: – FK Svatá - František Ševčík
- Zaječov - Jaroslav Mackovič

Z jednání KM

Kvalifikace OP st. žáků: druhý zápas: ČL-U Beroun B - Hostomice 5:1. Přeborníkem okresu je družstvo ČL-U Beroun „B“.

Z jednání KR

Letní seminář rozhodčích: Seminář se bude konat v sobotu 19. 7. 2008 od 9,30 hodin na fotbalovém hřišti ve Bzové! Na seminář se mohou dostavit i noví zájemci o činnost fotbalových rozhodčích!

Z jednání DK

Žádost: Šereda Miroslav - Chlumec - žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje s tím, že 1 týden nepodmíněně se mění na 1 týden s podmínkou do 31. 10. 2008. Hošťálek Jan - Chlumec - žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje s tím, že 1 týden nepodmíněně se mění na 1 týden s podmínkou do 31. 10. 2008.

Potrestaní hráči, funkcionáři a oddíly - Nepodmíněně: Stelšovský Ondřej - Zaječov - 3 týdny - do 23. 6. a od 11. 8. do 25. 8. 2008, Choc Ondřej - Rpety - 3 týdny - do 23. 6. a od 11. 8. do 25. 8. 2008, Holub Miloš - Rpety - 15 týdnů - do 23. 6. a od 11. 8. do 17. 11. 2008, Jirouch Tomáš - Rpety - 6 týdnů - do 23. 6. a od 15. 9. do 17. 11. 2008.

- Podmíněně: Vávra Petr – FC Fr. Trubín - DŘ 1 - 2 týdny, Moravec Jakub – Ostr. Z. Třebaň - DŘ 6a - 2 týdny, Beňo Radek – SKP Beroun - DŘ 6a - 2 týdny, Košťálek Václav – FK Ol. Zdice - DŘ 6a - 2 týdny, Ksandr Milan – Kublov - DŘ 11 - 1 měsíc.

- Pokuty: Sj. Osek - 500,- Kč - nedostavení se k jednání DK

Informace oddílům a rozhodčím

Novým sekretářem OFS Beroun je pan Petr Milfait, spojení na sekretariát je beze změn!

Jan Šnajdr, Petr Milfait