Již delší dobu se mluvilo ve fotbalovém zákulisí o spojení mužstev SK Hořovice a FC Bzová do subjektu FK Hořovicko. Oba kluby se na sloučení připravovaly více než půl roku. Poprvé jej oficiálně představily oba kluby na tiskové konferenci 2. srpna 2007, kde také osvětlili zástupci obou klubů, jak by měl celý projekt vypadat. Čtěte zde

Vzhledem k tomu, že ambiciózní projekt FK Hořovicko našel především v Hořovicích několik odpůrců, uspořádala vedení SK Hořovice a FC Bzová před Vánoci veřejnou prezentaci celého projektu. Po samotné prezentaci FK Hořovicko pak došlo na veřejnou diskusi, ve které se přeli obhájci a odpůrci projektu. Čtěte zde

Nyní přišly na řadu kroky, kdy valné hromady musí toto sloučení klubů odsouhlasit. Valná hromada FC Bzová sloučení obou klubů odsouhlasila v sobotu, a to jednomyslně. Čtěte zde.

Valná hromada proběhla naprosto v klidu

Valná hromada SK Hořovice se uskutečnila ve středu ve večerních hodinách a nakonec bylo sloučení také odhlasováno. Vzhledem k tomu, že v minulosti měly některé valné hromady SK Hořovice poměrně divoký průběh, dalo se očekávat, že se něco semele i tentokrát. Tyto předpoklady se ale nenaplnily. Po přednesení hodnotících zpráv jednotlivých družstev i stav hospodaření klubu SK Hořovice za rok 2007 přišla na řadu diskuse. Ta oproti očekávání trvala jen pár minut. Proti projektu FK Hořovicko nikdo nevystoupil. Poté již přišlo na řadu hlasování o schválení usnesení valné hromady a zároveň také zániku SK Hořovice a převodu všech náležitostí do nového subjektu FK Hořovicko. Někteří členové SK Hořovice si možná v prvním momentu neuvědomili o čem hlasují a tak byl v následných minutách ve tvářích několika přítomných k vidění značně trpký výraz.

Z dvaceti devíti přítomných členů SK Hořovice hlasovalo pro sloučení klubů dvacet čtyři členů, dva byli proti návrchu a tři členové se zdrželi hlasování. Projekt FK Hořovicko tak definitivně získal plnou podporu.

Po skončení valné hromady SK Hořovice následovala ustavující valná hromada FK Hořovicko, které se zúčastnilo 39 členů. Ti jednomyslně schválili stanovy klubu a zvolili také nový dvanáctičlenný výbor (viz video).

Podrobný průběh valných hromad SK Hořovice a FK Hořovicko si můžete přečíst níže.

Online průběh valné hromady:

 

18.45 - Vážení čtenáři, vítáme Vás u online přenosu z valné hromady SK Hořovice

18.47 - Sál hořovického klubu Labe, kde se valná hromada za pár minut uskuteční, se zatím téměř prázdný. Členové vedení SK Hořovice jsou dobře naladěni, evidentně očekávají klidný průběh valné hromady. Nechme se překvapit, co se nakonec bude dít…

18.56 - Místa se postupně zaplňují. Čím více lidí přichází do sálu, tím stoupá napětí. Do zahájení valné hromady zbývá pár minut. Již je znám stručný program. Po tradičním přednesení hodnotících zpráv družstev a hospodaření přijde na řadu diskuse. Po následném usnesení poté přijde na řadu samotné hlasovaní o sloučení SK Hořovice s FC Bzová.

19.02 - V sálu je kupodivu stále dost volných míst. Vedení SK Hořovice zřejmě ještě čeká na opozdilce, valná hromada ještě nebyla zahájena.

19.09 - Stále se čeká na zahájení valné hromady. V sále je ještě asi deset volných míst. Někteří přítomní živě diskutují, jiní zamyšleně mlčí. Optimismus hořovického vedení za posledních deset minut povážlivě klesl.

19.18 - Sál je konečně plný. Předseda SK Hořovice právě zahájil valnou hromadu.

19.20 - Předseda Jan Bežó právě přivítal přítomné, představil hosty mimo jiné pana Petráska, právníka ČMFS.

19.22 - Všichni přítomní uctili minutou ticha památku člena hořovického výboru Jindřicha Vrby, který před nedávnem zemřel.

19.23 - Navržený program valné hromady byl jednomyslně schválen. Jako první se následně slova ujal místopředseda Bureš.

19.26 - Místopředseda Bureš právě přednáší hodnotící zprávu k minulé sezoně. Zmínil neúspěchy hořovického A mužstva, ale vyzdvihl činnost s mládeží - postup dorostu do krajského přeboru a žáků do celostátní ligy.

19.29 - Pan Bureš také zmínil náročnou přípravu na sloučení mužstev SK Hořovice a FC Bzová. "Je nám jasné, že tento projekt bude mít porodní bolesti, ale věříme, že fotbal půjde kupředu," uvedl Bureš. Na závěr své zprávy Bureš poděkoval všem co SK Hořovice podporují.

19.35 - Místopředseda Lukavský přednesl zprávu o hospodaření za rok 2007. SK Hořovice měl výdaje 1 239 945 Kč a příjmy 1 238 500 Kč.

19.38 - Asistent trenéra A mužstva Roman Šmerhovský přednesl hodnotící zprávu. Nic světoborného jsme se dle očekávání nedozvěděli. Tato část valné hromady, kdy přítomní vyslechnou postupně hodnotící zprávy jednotlivých družstev asi nebude příliš zaživná. Uvidíme, co v následných minutách přinese diskuse.

19.40 - Trocha vzruchu v sále, jednomu z přítomných praskla na stole sklenice…

19.42 - Trenér žáků Jindřich Novotný hodnotí činnost žákovského družstva. Zmínil, že o hráčích jako Vaníček, Čepelák, Hybš nebo i dalších ještě určitě ještě uslyšíme. Dodal také, že hořovické žákovské mužstvo má z celé české skupiny ligy nejlepší návštěvnost.

19.46 - Nyní je na řadě hodnotící zpráva mladších žáků. "Trénujeme na škváře a v zaprášené hale, ostatní mají umělku a to je hodně znát. Jestli kluky nedostaneme v lednu ven, tak poté máme měsíc skluz," uvedl trenér mladších žáků Hrdlička, který také vyzdvihl spolupráci se Spartou Praha.

19.51 - Začala diskuse. První se slova ujal generální manažer FC Bzová Václav Míšek.

19.53 - Míšek mluví o divizi, o problému, že družstva Hořovic a Bzové nemohou díky dvěma různým registracím si více pomoct. Připomněl také také, proč má Bzová úzký kádr. "Hráči chtěli hrát, ne sedět na lavičce. Proto jsme je přeregistrovali ze Bzové do Hořovic," uvedl Míšek. "Cílem Bzové je s co nejmenším počtem hráčů udržet divizi, aby se to celé uvolnilo," pokračoval Míšek.

19.56 - Míšek mluví o tom, že v sobotu si FC Bzová na valné hromadě odhlasovala, že chce jít do projektu FK Hořovicko. "Pokud se neodhlasuje na této valné hromadě sloučení, nebude divize ani v Hořovicích, ani ve Bzové," varoval přítomné Míšek.

19.59 - Pan Hrdlička mluví o vážném zranění mladého hráče, které se událo tento týden. Připomněl, že na hřišti v Hořovicích je řada nebezpečných míst. "Je to o průšvih, chodí tam řada děcek," podotkl Hrdlička.

20.02 - To asi čekal málokdo. Diskuse končí bez jakékoliv obstrukce a excesu. Odpůrci projektu FK Hořovicko zřejmě zůstali doma. Předseda Bežó přednesl usnesení valné hromady. Nyní se bude hlasovat o usnesení a zároveň i o sloučení s FC Bzová.

20.06 - A máme výsledky. Usnesení valné hromady a zároveň sloučení SK Hořovicko s FC Bzová bylo schváleno, a to poměrně jasně. Z přítomných 30 členů hlasovalo 24 pro, 2 proti a tři členové se zdrželi.

20.09 - Ve tvářích vedení SK Hořovice a FC Bzová je znatelná velká úleva. Právě byl oficiálně schválen vznik FK Hořovicko. Po několikaminutové přestávce bude následovat valná hromada FK Hořovicko, na které by se měl ustanovit nový výbor.

20.12 - Vedení SK Hořovice vymyslelo dnes lyšácký plán. Nezařadilo jednání o sloučení s FC Bzová do programu valné hromady, jen do závěrečného usnesení přidala odstavec o schválení zániku SK Hořovice a převodu všech náležitostí do FK Hořovicko. Takzvané opozici tak nezbyl vůbec žádný prostor pro manévrování. V diskusi se nikdo proti vzniku FK Hořovicko neozval a po přednesení závěrečného usnesení již nebylo o čem jednat. Zatímco někteří nyní sedí zamlkle s trpkým pohledem, jiní se uvolněně vybavují.

20.16 - Za pár chvilek začne valná hromada FK Hořovicko, kde se bude volit ustavující výbor.

20.23 - Sál nám prořídl. Začala ustavující valná hromada FK Hořovicko. Přítomno je 39 členů FK Hořovicko, všichni přítomní odhlasovali následný program.

20.24 - Slova se ujal pan Míšek. Jako první poděkoval přítomným za schválení sloučení obou klubů. "Udělali jsme něco, co bude prospěšné pro fotbal," podotkl Míšek.

20.29 - Nyní se probírají stanovy klubu FK Hořovicko.

20.32 - Valná hromada schválila dvanáct členů výkonného výboru, zároveň schválila také cíle FK Hořovicko pro rok 2008, stanovy klubu i usnesení ustavující valné hromady.

20.36 - Valná hromada končí. Loučíme se s vámi z Hořovic a přejeme příjemný večer.