Na turnaji jsou ještě volná místa, a tak se můžete přihlásit i s vaším týmem. Nejpozději do 19. července. Startovné za tým činí 900 Kč.

První čtyři celky obdrží poháry.

Informace o turnaji získáte u pana Fantiška Jaňoura na tel. 311 537 174 nebo u paní Evy Červenkové na tel. 604 276 102.