Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno!

Předává se do DK:
- Utkání IV. B č. 0304 Osov - Cerhovice B - nesportovní chování vůči rozhodčímu utkání – Spousta Michal - vedoucí Cerhovice
- Utkání OP D č. 0304 Hostomice - Komárov - neplnění nařízení ČMFS

Pokuty:- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Zadní Třebaň ve výši 50,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání OP D č. 0301
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu ČL-U Beroun ve výši 25,- Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání OP D č. 0303
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Tetín ve výši 200,- Kč za pozdní začátek mistr. utkání III. A č. 0305
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Zdejcina ve výši 200,- Kč za pozdní začátek mistr. utkání IV. A č. 0303

Námitka SK D. Újezd: Vzata na vědomí – střídací tabule byla k dispozici!

Z jednání KM

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno!

Pokuta: KM ukládá pořádkovou pokutu oddílu Hudlice ve výši 200,- Kč za pozdní začátek mistr. utkání OP st.Ž A č. 0305

Seznamy: Vzaty na vědomí seznamy st. přípravek ČL-U Beroun A a B

Okresní výběry: Okresní výběry sehrají v úterý 11. 9. 2007 na hřišti AFK Loděnice utkání s výběry OFS Kladno. Nominace roč. 1996: ČL-U Beroun: Kadlec Martin, Pipiška Peter, Počta David, Prokop Jiří, Šebek Pavel, Strouhal Martin a Vlček Patrik, Drozdov: Kotva Aleš, Štochl Martin a Vodičková Radka, Hýskov: Anděl David, K. Dvůr: Jílek Zdeněk, Koželuh Tomáš, Melzer Patrik, Patera Zdeněk a Urx Tomáš, Loděnice: Melín Tomáš, Z. Třebaň: Nedbálek Patrik a Neubauer Jan, Zdice: Zbahna František, Žebrák: Bulín David. Trenérem je Pech Martin. Sraz hráčů roč. 1996 je v 15.15 hodin, utkání bude zahájeno v 16.00 hodin. Nominace roč. 1995: ČL-U Beroun: Hurný Jozef, Koudela Marek, Kubizňák Stanislav, Pilát Jan a Váňa Filip, Hostomice: Husák Filip, Kafka Viktor a Míka Pavel, K. Dvůr: Grubner Otto, Procházka Antonín a Sluka Karel, Loděnice: Horný Vojtěch, Z. Třebaň: Břížďala Miroslav, Zdice: Halmich Patrik, Chudík David, Kroupa Tomáš a Štefan Karel. Náhradník: Drozdov: Přidal Richard. Trenéry jsou: Porsch Miroslav a Lodeová Miroslava. Sraz hráčů roč. 1995 je v 16.00 hodin, utkání bude zahájeno v 17.30 hodin.

Všichni nominovaní si přinesou: registrační průkazy, kartičku zdravotní pojišťovny, kopačky, chrániče, brankáři rukavice, všichni sportovní oblečení na převlečení. Pokud se některý z nominovaných hráčů nebude moci utkání z vážných důvodů zúčastnil, je hráč nebo oddíl povinen se řádně omluvit předsedovi KM p. Marxovi na tel. 603487756, nebo sekretáři svazu p. Šnajdrovi na tel. 313112116 nebo 737318428. Neomluvená neúčast znamená okamžité zastavení činnosti a předání do DK! Omluvenky do školy obdrží hráči po utkání!

Žádosti ČL-U Beroun:- Žádost o delegování AR na utkání KP žáků vzata na vědomí - dle možností bude vyhověno
- Žádost o delegování rozhodčího na utkání ml. žáků bezpředmětná, utkání jsou plně obsazena

Z jednání KR

Nové průkazy: Pro vyhotovení nových průkazů žádáme rozhodčí:M. Müllera a V. Knotka o dodání průkazové fotografie sekretáři svazu p. Šnajdrovi

Utkání XI. Rozhodčích: XI. rozhodčích se utká se starou gardou FK Komárov v pátek 5. 10. 2007 od 17.30 hodin na hřišti v Komárově. Na utkání jsou nominováni tito rozhodčí: Anýž, Bidšovský, Divílek, Drábek, Ducký, Egrt, Hájek, Hůla, Kareš, Klečka, Košťálek, Mázdra, Müller, Prokeš, Růžička, Ryska, Sekerka, Slabý, Svoboda, Špicl, Vilhelm, Vlachopulos, Vodička a Závora. Trenér: p. Pecka, vedoucí: pp. Filip a Šnajdr. Sraz všech nominovaných je v 17.00 hodin!!! Hráči, kteří se nebudou moci z vážných důvodů zúčastnit, se musí omluvit p. Peckovi, jinak bude neomluvená neúčast považována jako nedostavení se k utkání! Rozhodčí: pp. Kros, Plecitý, Gall.

 

Z jednání DK

Žádosti: Cihelka Petr - Nový Jáchymov - žádosti o prominutí zbytku trestu se nevyhovuje. Hrubý Lukáš - Tmaň - žádosti o prominutí zbytku trestu se nevyhovuje. Mizer Jaroslav - Neumětely - žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje s tím, že zbytek trestu, tj. 2 týdny nepodmíněně se mění na 2 týdny s podmínkou do 30. 11. 2007.

Potrestaní hráči a oddíly: Nepodmíněně: Sojka Václav - Stašov - DŘ 6a - 3 týdny - do 17. 9. 2007, Zura Tomáš - Běštín - DŘ 7b - 4 týdny - do 23. 9. 2007, Štorkán Martin - Rpety - DŘ 7b - 3 týdny - do 17. 9. 2007, Mencl Martin - Chrustenice - DŘ 3b - 5 týdnů – do 1. 10. 2007, Fiala Miroslav - Tmaň - DŘ 3c - zákaz výkonu všech funkcí se vstupem na hráčskou lavičku na 2 měsíce - do 31. 10. 2008. Herejt Ludvík - Nižbor - DŘ 3c - zákaz výkonu všech funkcí se vstupem na hráčskou lavičku na 6 týdnů do 8. 10. 2008.


- Podmíněně: Matějka Aleš - SK Tlustice - DŘ 6a – 2 týdny, Bajan Zdeněk - Lužce - DŘ 6a - 2 týdny, Hůla Jindřich - Lužce - DŘ 6a - 2 týdny, (všichni do 30. 11. 2007).

Pořádková pokuta:- VČS Tmaň - porušení rozhodnutí DK - 2.000,- Kč.
- SK Nižbor - nepřístojnosti funkcionáře oddílu – 2.000,- Kč.

Neprojednává se: Kozák Pavel - Zadní Třebaň, Pikl David - Zdejcina, Babrňák Petr – Chodouň - (nejsou náležitosti).

Všem oddílům a rozhodčím

Oddíly (ještě 24 oddílů) a rozhodčí (ještě třináct rozhodčích) si mohou vyzvednou na OVV ČSTV Beroun u p. Šnajdra Soubory předpisů ČMFS. Telefonicky (313 112 116, 737 318 428) si dohodněte termín návštěvy!