Z jednání VV

Valná hromada OFS Beroun:
 VV svolává VH na termín: neděle 1. února 2015 – 16:00 hodin – Tetín (Kulturní dům) – prezence od 15 hodin. Pozn.: sekretářům jednotlivých oddílů / klubů byly poštou a e-mailem zaslány potřebné materiály k této VH. Více rovněž na oficiálním webu OFS www.ofsberoun.cz

VV na svém zasedání (26.1. 2015) schválil složení jednotlivých komisí:

STK + KM (Sportovně technická komise a Komise mládeže)
Předseda – Lacina Petr, členové – Cibulka Ladislav, Červenka Martin, Exner Milan, Hájek Václav, Lipták Tomáš, Špicl Jan.
KR (Komise rozhodčích)
Předseda – Hůla Petr, členové – Ducký František, Gall Jiří, Kotlár Pavel, Pecka Vlastimil.

INFO – sekretariát

1. Termínová listina – jaro 2015:
Viz www.ofsberoun.cz (levé MENU – DOKUMENTY – TERMÍNY – formát PDF a EXCEL).

2. SOUPISKY:
Upozornění pro oddíly: oddíly, které mají povinnost předkládat soupisku, předloží soupisku pro jarní část soutěží do středy 18.3. 2015 (do 14:00 hodin) na OFS (Beroun-Hlinky) ve dvou vyhotoveních (!). Soupiska musí obsahovat abecedně řazený seznam 11 hráčů, z nichž jeden musí být označen jako brankář.

3. Turnaje a přátelské zápasy:
Upozornění pro oddíly: oddíly mají povinnost hlásit s předstihem přátelské zápasy, u turnajů jsou pak povinny předkládat jejich propozice ke schválení !!!

4. Oficiální názvy klubů:
Oficiální názvy klubů v souladu s databází FAČR – viz www.ofsberoun.cz

5. Výroční členská schůze rozhodčích:
Sobota – 31.1. 2015 – 9:00 hodin – Zdice – Restaurace „U ZÍMŮ". Z pověření VV OFS Beroun byl rozhodčím e-mailem zaslán k vyplnění DOTAZNÍK, který poslouží KR OFS Beroun k zavedení / aktualizaci evidenčního listu (karty) RO. Tento dotazník odevzdají RO přímo na "výročce" ve Zdicích při prezenci spolu s barevnou "pasovou" fotografií, která nesmí být starší jednoho roku !!! Pozn.: rozhodčí, kteří nemají vlastní e-mail, vyplní dotazník přímo ve Zdicích !!! POZOR: rozhodčí si s sebou vezmou finanční hotovost na členské příspěvky, uhrazení případných pokut, noví rozhodčí pak na úhradu průkazu RO !!!

6. Nábor nových rozhodčích:
OFS Beroun pořádá nábor nových rozhodčích. Případní uchazeči se mohou hlásit na e-mailové adrese info@ofsberoun.cz.

7. ZMĚNY hracích termínů atd.:
Oddíly mají možnost do 31. 1. 2015 požádat o změny hracích termínů (za stanovených podmínek v RS), začátků utkání, popřípadě nahlásit změny sekretářů oddílů spolu s novými kontakty atd. (včetně mládeže). Po tomto termínu již nebude na požadavky v rozlosování jara 2015 brán zřetel !!!

8. Potvrzení změny hracího termínu:
Tlustice B – (IV. třída – B) – neděle – 14:00 hodin.

9. INFO:
Pro písemný styk používejte adresu: Okresní fotbalový svaz Beroun, P.O. Box 112, Okružní 650, Beroun 266 01. Nepoužívejte zkratku OFS !!!
- pro e-mailovou korespondenci používejte výhradně (!!!) adresu: info@ofsberoun.cz.

10. Členské karty – FAČR - dodatky:
Z FAČR dorazily další dodatky členských karet. Karty budou předány zástupcům klubů na VH (1.2. 2015 – Tetín).

11. Důležité - FOTBALOVÁ REVOLUCE:
Viz odkaz: http://nv.fotbal.cz/isfacr/.

12. Důležité - Členství FAČR:
Obnova členství, platby, termíny, příspěvky, přihlášky atd. - viz odkaz: http://clenstvi.fotbal.cz/jak-se-stat-clenem/
-pm-