Celkovému pořadí stále vévodí s tříbodovým náskokem Kateřina Poštová před posledním vítězem Jiřím Křikavou.

Do soutěže se můžete zapojit nově v každém kole, stačí vyplnit soutěžní kupon z Berounského deníku. Pozor! Podle pravidel Tip ligy nezapočítáváme kupony kopírované.

1. místo
065 Kateři. Poštová, M. Přílepy 2 ⋌72
2. místo
033 Jiří Křikava, Osek 2 69
3. místo
071 Martin Pavlíček, Kublov 5 66
090 Mart. Červenka, Loděnice 2⋌66
098 Jiří Grunt, Chyňava 2 66
051 Roman Šlosar, Žebrák 2 66
7. místo
066 Jaromír Hubna, Beroun 8 63
096 Zden. Grunt ml., Chyňava 2 63
9. místo
107 Milan Abrhám, Hořovice 5 60
097 Věra Poštová, Mal. Přílepy 5 60
102 Jan Pelc, Hudlice 2 60
12. místo
003 František Prošek, Beroun 2 58
078 Roman Roškota, Kozolupy 2 58
14. místo
083 Karel Kadlec, Žebrák 8 57
094 Radek Pergler, Hýskov 8 57
032 Leoš Spáčil, Hořovice 8 57
035 Ale. Chlustinová, Hořovice 2 57
100 Ladisl. Jonášová, Chyňava 2 57
109 Jan Opatrný, Týček 2 57
20. místo
101 Vít Petráček, Loděnice 0 55
21. místo
037 František Krofta, Beroun 5 54
018 Josef Trnka, Komárov 5 54
025 Alena Janáková, Beroun 2 54
043 Martin Klíma, Králův Dvůr 2 54
075 Boh. Mráček, Chrustenice 2 54
103 Gabriela Pelcová, Hudlice 2 54
27. místo
045 Oldřich Huml, Zdice 2 52
28. místo
053 Fra. Kadeřábek, Praskolesy 8 51
030 Jan Lisý, Hostomice 8 51
027 David Štanc, Hudlice 5 51
093 Zdeněk Červený, Liteň 2 51
017 Franti. Kovařík, Cerhovice -1 51
33. místo
055 Franti. Štrébl, Chrustenice 2 49
34. místo
073 David Mašek, Kublov 8 ⋌48
020 Jiří Bladský, Hořovice ⋌5 48
047 Pavel Mizera, Osek 5 ⋌48
031 Vladimír Mašek, Beroun 2 48
015 Oldřich Nedvěd, Krá. Dvůr 2 48
067 Radoslav Šindler, Liteň ⋌2 48
049 Josef Škrlant, Praskolesy 2 48
011 Anto. Benda, Chrustenice -4 48
008 Ja. Kováříčková, Beroun -4 ⋌48
43. místo
111 Martin Opatrný, Týček 8 45
079 Josef Tomášek, Beroun 8 45
013 Květa Jelínková, Beroun 5 45
028 Jiří Křišťál, Hýskov 5 45
022 Václav Soukup st., Beroun 5 45
016 Zdeněk Veverka, Zbiroh 5 45
024 Radek Janák, Beroun 2 45
034 Adam Tvrz, Hořovice 2 45
108 Miloš Maršíček, Rudná -1 45
095 Ladislav Fekete, Rudná -4 45
53. místo
119 Daniel Steiner, Chyňava 5 43
070 Luděk Hubna, Nižbor 2 43
55. místo
061 Václav Jakubka, Hořovice 8 42
082 Aneta Králová, Beroun 5 42
068 Tomáš Eliášek, Král. Dvůr 2 42
002 Václav Hájek, Liteň 2 42
042 Rudolf Kučera, Hořovice 0 42
039 Pavel Fišer, Hýskov -1 42
61. místo
084 Lukáš Patera, Beroun 0 41
62. místo
014 Václav Horák, Beroun 2 40
118 Zdeněk Steiner, Chyňava -1 40
64. místo
021 Jan Dlouhý, Zaječov 8 39
046 Libuše Mizerová, Osek 5 39
088 Pavel Vlasák, Hředle 5 39
087 Jana Vlasáková, Hředle 5 39
059 Veron. Vokáčová, Březová -1 39
69. místo
004 Milan Kotalík, Beroun 8 37
124 Miroslav Jedlička, Kr. Dvůr 5 37
076 Petr Švarcpik, Zdice 5 37
72. místo
005 Jiří Roubal, Beroun 8 36
029 Pavla Křišťálová, Hýskov 5 36
072 Lucie Pavlíčková, Kublov 5 36
006 Petr Roubal, Beroun 5 36
104 Hynek Foltýn, Králů. Dvůr 2 36
114 Jar. Hnízdilová, Komárov 2 36
106 O. Tkadlecová, Žloukovice 2 36
116 Zbyněk Danda, Komárov -1 36
056 Petra Frühaufová, Újezd -1 36
81. místo
074 Michal Miška, Chrustenice 5 35
82. místo
050 David Čapek, Hořovice 0 34
036 Jaroslav Spáčil, Olešná 0 34
84. místo
064 Petr Bežo, Praskolesy 2 33
060 Karel Frühauf, Újezd 2 33
089 Pavla Vlasáková, Hředle 2 33
063 Ludm. Bežová, Praskolesy -1 33
085 Jan Grubner, Králův Dvůr -1 33
081 Martin Král st., Beroun -1 33
90. místo
041 Lukáš Kučera, Hořovice 0 32
91. místo
019 Stanis. Bogdanov, Tlustice 0 ⋌31
052 Lukáš Kadeřábek, Broumy -1 31
93. místo
086 Martin Král ml., Beroun 8 30
099 Karel Pošta, Malé Přílepy 5 30
023 Zdeněk Grunt, Král. Dvůr 2 ⋌30
026 Jana Štancová, Hudlice 2 30
058 Martin Vokáč, Březová -1 30
110 Tomáš Opatrný, Týček -4 30
99. místo
123 Zdeňk. Jedličková, K. Dvůr 2 28
121 Jitka Jirásková, Král. Dvůr -1 28
101. místo
105 Dag. Foltýnová, K. Dvůr 11 27
069 Jan Kronus, Votice 0 27
010 Jan Kováříček, Beroun -1 27
104. místo
057 Karel Frühauf ml., Újezd 8 24
040 Miloš Lapáček, Hořovice 2 24
106. místo
080 Jindřich Špírek, Beroun 2 22
107. místo
062 Eva Bežová, Praskolesy 2 21
113 Kristýn. Hnízdilová, Záluží 2 21
038 Jiří Klička, Králův Dvůr 2 21
110. místo
054 Karel Bartoš, Beroun 5 19
125 Tomáš Círal, Nižbor 0 19
112. místo
007 Petr Kováříček, Beroun 2 ⋌18
048 Filip Mizera, Osek -1 ⋌18
117 Lud. Steinerová, Chyňava -1 ⋌18
115. místo
122 Miroslav Jirásek, Kr. Dvůr -4 13
116. místo
112 Jaroslav Svoboda, Olešná 0 12
044 Jakub Klíma, Král. Dvůr -1 12
118. místo
091 Michal Kříž, Chyňava 5 11
119. místo
077 Václav Kučera, Kozolupy 0 10
120. místo
115 Michal Jankovič, Hořovice 2 9
121. místo
130 Jaroslava Círalová, Nižbor 0 8
122. místo
128 Vojtěch Šlosar, Žebrák -4 7
123. místo
012 Vladimír Dvořák, Beroun -1 6
124. místo
129 Tomáš Foltýn, Tlustice -1 5
125. místo
092 Petra Křížová, Chyňava 0 4
120 Zden. Steiner ml., Chyňava -1 4
127. místo
001 Sporťák Deníku 2 3
128. místo
126 Stanislav Reiser, Hořovice 0 2
129. místo
127 Zuzan. Štětková, Hořovice 0 -2
130. místo
009 Pavel Kováříček, Beroun -1 -15