Z jednání VV

Školení oddílových rozhodčích: Školení oddílových rozhodčích se bude konat v pátek 15. 6. 2007 od 17 hodin ve Společenském klubu ve Zdicích (Husova 369).

Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno!

Neschválený výsledek: STK neschvaluje výsledek utkání IV. A č. 2406 Zdejcina - Tmaň. Důvod: Utkání nebylo dohráno! Předává se do DK!

Kontrola soupisky: Provedena kontrola soupisky A dorostu SK Hořovice - bez závad!

Pokuty:
- STK ukládá pořádkovou pokutu 25,- Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání IV. B č. 2406 oddílu Zdejcina
- STK uděluje pořádkovou pokutu 200,- Kč za pozdní začátek mistr. utkání IV. B č. 2401 oddílu Chaloupky
- STK ukládá pořádkovou pokutu 100,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání IV. B č. 2405 oddílu Broumy
- STK uděluje pořádkovou pokutu 100,- Kč za nepředložení soupisky „A“ dorostu v mistr. utkání OP D č. 2201 oddílu SK Hořovice
Schválená dohoda: Schvaluje se dohoda oddílu Drozdov - utkání III. B č. 2605 Komárov B - Drozdov bude sehráno v sobotu 16. 6. 2007 od 13.30 hodin v Komárově.
– Schvaluje se dohoda oddílu SK Hořovice - utkání OP D č. 1201 SK Hořovice B – Sj. Řevnice bude sehráno v neděli 10. 6. 2007 od 16.00 hodin v Hořovicích. Za „superpozdní“ předložení dohody na nesprávném formuláři bude oddílu SK Hořovice odečtena z vkladu do soutěží částka 300,- Kč.

Předává se do DK:
- STK předává do DK vedoucího Běštína p. Vinše Milana. Důvod: Hrubé nesportovní chování vůči rozhodčímu utkání III. B č. 2401 Lochovice - Běštín
- STK předává do DK vedoucího Osova p. Jiřího Kocmana. Důvod: Hrubé nesportovní chování vůči rozhodčímu utkání III. A č. 2402 Tetín - Osov
- STK předává do DK pomezního rozhodčího VČS Tmaň p. Miroslava Fialu. Důvod: Hrubé nesportovní chování vůči rozhodčímu utkání IV. A č. 2406 Zdejcina - VČS Tmaň

Schválené turnaje
- 23. 6. 2007 - Dorost - O pohár předsedy SK - Chyňava
- 23. 6. 2007 - Osov
- 30. 6. 2007 - Hor. Neumětely

Nařízené termíny utkání: Utkání IV. A SK Nižbor - Vysoký Újezd, Vižina - Mořinka, Srbsko - Chodouň a IV. B Žebrák B - Cerhovice B nařizuje STK sehrát v jednotném termínu, a to v neděli 10. 6. 2007 od 14.00 hodin!

VČS Tmaň: Do jednání STK se dostavili zástupci oddílu k převzetí RP - předáno 7 RP, 3 předány do DK! Hráči Miroslavu Fialovi - doporučena výměna fotografie.

Z jednání KM

Schválené výsledky okresních soutěží:Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno, mimo utkání OP ml. žáků č. 1804 Komárov - Drozdov (nedošel zápis)!

Kvalifikace OP st. Žáků: 1. utkání: Zdice - Loděnice (SO - 9.6. – 15). 2. utkání: Loděnice - Zdice (SO - 16.6. - 10.30).

Pokuty:
- KM ukládá pořádkovou pokutu 100,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání OP st. Ž A č. 1104 oddílu AFK Loděnice
- KM ukládá pořádkovou pokutu 50,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání OP st. Ž B č. 1105 oddílu Broumy

Schválený turnaj: 15. 6. 2007 - O pohár ředitele školy - SK Tlustice

OP mladších přípravek: Změna termínu: 8.turnaj - 6. 6. 2007 od 17.30 - pořádá KDC Beroun

Závěrečné turnaje OP st. přípravek:
- Finále - 10. 6. 2007 - Králův Dvůr - 9.00 hodin. Zúčastní se: ČL Beroun A + B, SK Chyňava, SK Hořovice, SK Rpety, FK Králův Dvůr A.
- o 7. - 12. místo - 9. 6. 2007 - Loděnice - 9.00 hodin. Zúčastní se: KDC Beroun, Hýskov, Všeradice, Žebrák, Králův Dvůr B a Loděnice.
- o 13. - 19. místo - 16. 6. 2007 - Hudlice - 9.00 hodin. Zúčastní se: Zadní Třebaň, Vysoký Újezd, Mořinka, Drozdov, Hostomice, Zdice a Hudlice.

ČL Beroun: Vedoucí mužstva omluven, dostaví se do příští schůze KM!

Omluva na turnaj: ČL Beroun se omluvil ze zdravotních důvodů hráčů (spála) ze závěrečného turnaje v Králově Dvoře - omluva vzata na vědomí!

Z jednání KR

- XI. rozhodčích se zúčastní turnaje pořádaného při příležitosti otevření nového fot. hřiště ve Vysokém Újezdu v sobotu 23. 6. 2007. Na utkání jsou nominováni tito rozhodčí: Anýž, Bidšovský, Červenka, Divílek, Drábek, Ducký, Egrt, Hájek, Hrubeš, Hůla, Kareš, Klečka, Klier, Kocourek, Košťálek, Kušo, Mareš, Mázdra, Prokeš, Růžička, Ryska, Sekerka, Slabý, Srb, Špicl, Vlachopulos, Vodička a Závora. Trenér: p. Pecka, vedoucí: pp. Filip a Šnajdr. Sraz všech nominovaných je v 10.00 hodin ve Vysokém Újezdu. Hráči, kteří se nebudou moci z vážných důvodů zúčastnit, se musí omluvit p. Peckovi, jinak bude neomluvená neúčast považována jako nedostavení se k utkání!

- Dálkové školení neodevzdali v termínu tito RO: Drábek, Chvojka, Mázdra, Ing. Setnička, Srb, Vlachopulos a Vodička. Všem jmenovaným RO se uděluje pořádková pokuta 100,- Kč. Poslední termín pro odevzdání DŠ je úterý 12. 6. 2007 do 12.00 hodin - pod pokutou 200,- Kč!

- Požadavky na neobsazování v termínech 16. – 17. 6. 2007 včas nahlašte předsedovi OÚ p. Peckovi.

Z jednání DK

Žádosti: Holeček David - Hýskov - žádosti o prominutí zbytku trestu se nevyhovuje. Kliment Miroslav - Liteň - žádosti o prominutí zbytku trestu se nevyhovuje:

Potrestaní hráči, funkcionáři a oddíly: Nepodmíněně: Krob Jakub - Králův Dvůr - 6 týdnů - do 18. 6. a od 13. 8. do 3. 9. 2007, Burian Marcel - D - Tetín - 3 týdny - do 11. 6. 2007, Dongres Václav - Žebrák - zákaz výkonu funkce vedoucího mužstva na 1 měsíc - do 1. 7. 2007. Schreiber Jaromír - Chlumec - zákaz výkonu funkce trenéra na 1 měsíc - do 28. 6. 2007.

Podmíněně: Pergl Bohumil - Svatá - DŘ 5a - 3 týdny, Hamouz Petr - Kublov - DŘ 6a - 2 týdny, Jelímek Matěj - Vysoký Újezd - DŘ 5a - 2 týdny, Sedlák Ladislav - Vysoký Újezd - DŘ 6a - 2 týdny (Všichni do 31. 10. 2007). Veverka Michal - Broumy - DŘ 7b - 1 měsíc. Umon Josef - Podluhy - DŘ 7a - 3 týdny, Hrdlička Pavel - Praskolesy - DŘ 3a - 3 týdny, Stelšovský Jiří - Zaječov - DŘ 6a - 2 týdny, Dongres Jakub - Ž - Žebrák - DŘ 1 - 1 týden, Břížďala Miroslav st. - Zadní Třebaň - DŘ 2a - zákaz výkonu funkce vedoucího mužstva na 2 týdny (Všichni do 30. 11. 2007)

Pořádkové pokuty: Žebrák - 500,- Kč - nedostavení se zástupce k jednání DK. Chlumec - 1.000,- Kč - nepřístojnosti funkcionáře oddílu. Chrustenice - 500,- Kč - neplnění nařízení DK

Uvolněná a zastavená činnost: Družstvu žáků Sp. TOS Žebrák se dnem 31. 5. 2007 uvolňuje činnost!

- Oddílu Chrustenice se dnem 31. 5. 2007 zastavuje závodní činnost do doby splnění nařízení DK.

Neprojednává se: Veselý Petr - Chlumec - (nejsou náležitosti).