Z jednání VV

Školení oddílových rozhodčích: Školení oddílových rozhodčích se koná dnes od 17.00 hodin ve Společenském klubu ve Zdicích (Husova 369).

Přihláška do soutěží: Do oddílů bude příští týden odeslána přihláška do soutěží pro příští ročník. Dodržte termín odeslání nebo odevzdání!

Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno!

Pokuty: STK ukládá pořádkovou pokutu 25,- Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání IV. B č. 2506 oddílu Lit. Libomyšl.

Nařízené termíny utkání: Utkání IV. A: Chrustenice – Srbsko, Mořinka – SK Nižbor a IV. B: Chaloupky – Libomyšl, Rpety – Žebrák B nařizuje STK sehrát v jednotném termínu, a to v neděli 17. 6. 2007 od 10.15 hodin!

Schválené turnaje:
- 23. 6. 2007 - Memoriál St. Jakšíka - SK Rpety.
- 30. 6. 2007 - Fernet Cup - SK Chyňava - malá kopaná.
- 30. 6. 2007 - Memoriál Jar. Lhotáka - Stašov - malá kopaná
- 5. 7. 2007 - Memoriál J. Dražana - Chyňava - staré gardy.
- 7. - 8. 7. 2007 - Memoriál P. Husáka - SK Chyňava.

Z jednání KM

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno.

ČL Beroun: Do jednání KM se dostavil vedoucí ml. žáků ČL Beroun p. Pavel Šebek, pro opakovaný pokus o umožnění neoprávněného startu se předává do DK!

Z jednání KR

- XI. rozhodčích se zúčastní turnaje pořádaného při příležitosti otevření nového fot. hřiště ve Vysokém Újezdu v sobotu 23. 6. 2007. Na utkání jsou nominováni tito rozhodčí: Anýž, Bidšovský, Červenka, Divílek, Drábek, Ducký, Egrt, Hájek, Hrubeš, Hůla, Kareš, Klečka, Klier, Kocourek, Košťálek, Mareš, Mázdra, Prokeš, Růžička, Ryska, Slabý, Srb,Vlachopulos, Vodička a Závora. Trenér: p. Pecka, vedoucí: pp. Filip a Šnajdr. Sraz všech nominovaných je v 10.00 hodin ve Vysokém Újezdu. Hráči, kteří se nebudou moci z vážných důvodů zúčastnit, se musí omluvit p. Peckovi, jinak bude neomluvená neúčast považována jako nedostavení se k utkání!

- Dálkové školení neodevzdali ani v prodlouženém termínu RO: Drábek a Srb! Oběma RO se uděluje pokuta 200,- Kč!

Z jednání DK

Žádost: Huml Václav - FK Komárov - žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje, závodní činnost se uvolňuje dnem 8. 6. 2007

Potrestaní hráči, funkcionáři a oddíly - Nepodmíněně: Veselý Petr - Chlumec - 3 týdny - 3 týdny - do 18. 6. 2007, Buncík Karel - D - SK Chyňava - 1 rok - do 4. 6. 2008.

- Podmíněně: Kočí Václav - Hudlice - DŘ 6a - 2 týdny, Lisý Martin - Chlumec - DŘ 5a - 3 týdny, Mackovič Rostislav - Dur. Všeradice - DŘ 6a - 2 týdny, Ehigiamusoe Martins Osas - VČS Tmaň - DŘ 6a - 2 týdny (Všichni do 31. 10. 2007), Steiner Daniel - D - SK Chyňava - DŘ 7a - 1 měsíc, Urban Stanislav - Dur. Všeradice - DŘ 6a - 2 týdny (Oba do 30. 11. 2007).

Pořádkové pokuty:
– Fiala Miroslav st. - pom. roz. VČS Tmaň - 500,- Kč - nedostavení se k jednání DK
- VČS Tmaň - 500,- Kč - nedostavení se zástupců oddílu k jednání DK
- Vinš Milan - VM Běštín - 500,- Kč - nedostavení se k jednání DK
- Kocman Jiří - VM Osov - 500,- Kč - nedostavení se k jednání DK

Uvolněná činnost: Družstvu Chrustenice se dnem 8. 6. 2007 uvolňuje činnost!

Do disciplinární komise dne 21. 6. 2007 v 16.30 hod. se dostaví: Fiala Miroslav a Foltýn Jan - hráči, Fiala Miroslav - oddílový pomezní rozhodčí, Piskáček Kamil - kapitán a Malík Slavomír - vedoucí mužstva - všichni VČS Tmaň, Ducký František - rozhodčí utkání, Souček František - vedoucí mužstva a Koláček Radek - hlavní pořadatel - oba E. Zdejcina. Výše jmenovaní se dostaví do DK pod trestem zastavení činnosti své nebo svého oddílu! Důvod: Vysvětlení událostí při mistr. utkání IV. A č. 2406 E. Zdejcina – VČS Tmaň.

Neprojednává se: Bábíček Jakub - Osov, Blažo Jiří - D - Sj. Řevnice, Fiala Miroslav ml.,+ Foltýn Jan - VČS Tmaň, Fiala Miroslav - PRO VČS Tmaň, Vinš Milan - VM Běštín, Kocman Jiří - VM Osov (nejsou náležitosti).