Z jednání VV

Oddíl Chrustenice musí doplatit vklad do soutěže u sekretáře svazu p. Šnajdra do 14. 8. 2007! (13. 8. 2007 – dovolená!)

Upozornění pro oddíly: V adresáři oddílů ČMFS mají téměř všechny oddíly zastaralé adresy svých sekretářů, vč. telefonů, emailů apod. Změnu na RÚ ČMFS mohou učinit pouze oddíly, nikoli okresní svaz! Proto všem oddílům doporučujeme: zkontrolujte si na stránkách www.fotbal.cz, v adresáři oddílů své údaje. Pokud údaje nesouhlasí, vytiskněte si formulář pro hlášení změn, vyplňte jej a zašlete ihned na uvedenou adresu. Jen tak budete mít jistotu, že se v srpnu zasílaný soubor předpisů, dostane do rukou aktuálního sekretáře oddílu!

Z jednání STK

Rozpis soutěží s rozlosováním byl zaslán do oddílů!

Soupisky: Oddíly hrající vyšší soutěže odevzdají soupisku „A“ týmu do zahájení okresních soutěží!

- Oddíly, které mají v okr. soutěžích A i B mužstva, jsou povinny předložit STK soupisky A mužstev ve dvou vyhotoveních na předepsaném tiskopise do středy 15. 8. 2007.

Z jednání KM

Aktiv přípravek se koná ve středu 29. 8. od 16.30h na OVV ČSTV Beroun. Účast jednoho zástupce za oddíl povinná!

Z jednání KR

Náhradní seminář RO se bude konat dnes od 16 hodin na OVV ČSTV Beroun. Semináře se zúčastní tito RO: Červenka, Chvojka, Kabátník, Koza, Kušo, Mareš, Pergl, Pos ml., Růžička a Slabý. Bez účasti na semináři nebudou delegováni k řízení mistrovských utkání!

Náhradní školení ŠOR se bude konat v pátek 17. 8. 2007 od 16.00 hodin na OVV ČSTV Beroun. Školení se mohou zúčastnit omluvení zájemci ale i noví zájemci z řad oddílů, které na původní školení své kandidáty nenahlásili. Zájemce o školení nahlašujte p. Šnajdrovi do 15. 8. 2007 s poplatkem 100,- Kč a fotografií! (13. 8. 2007 – dovolená!).

Rozpis soutěží s rozlosováním a obsazením obdrží RO začátkem příštího týdne!

Výzva všem rozhodčím a delegátům: Pokud máte emailovou adresu, zašlete přihlašovací email na adresu OFS Beroun, a to: ofs.cstvberoun@tiscali.cz.

Toto spojení bude využíváno k přenosu rychlých a aktuálních informací!

Z jednání DK

První zasedání DK se bude konat ve čtvrtek 16. 8. od 16h.