Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno!
Kontrola soupisky: Provedena kontrola soupisky „A“ týmu oddílu Karlštejn - bez závad!
Pokuty:
- STK ukládá pořádkovou pokutu 50,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání IV. A č. 1906 oddílu Mořinka.
- STK ukládá pořádkovou pokutu 50,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání IV. B č. 1906 oddílu Zaječov.
- STK uděluje pořádkovou pokutu 100,- Kč za nepředložení soupisky „A“ týmu v mistr. utkání IV. A č. 1904 oddílu Sj. Osek.
Změna na soupisce: Byla provedena změna na soupisce „A“ mužstva O. Zadní Třebaň - místo zraněného Lukáše Martínka (zdravotní zpráva doložena) byl na soupisku doplněn Hruška Jan.

Z jednání KM

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno!
Pokuty:
- KM ukládá pořádkovou pokutu 100,- Kč za nedostatečné vyplnění zápisu z turnaje OP st. přípravek oddílu FK Králův Dvůr
- KM ukládá pořádkovou pokutu 50,- Kč za pozdní zaslání zápisu z turnaje OP st. přípravek oddílu AFK Loděnice
- KM ukládá pořádkovou pokutu 50,- Kč za pozdní zaslání zápisu z turnaje OP ml. přípravek oddílu ČL Beroun
Okresní výběry:
- V úterý 8. 5. 2007 se koná krajské finále Danone Cupu v Čelakovicích. Výběr našeho okresu roč. 1995 se utká s výběry OFS Praha-východ, Příbram a Nymburk. Na turnaj jsou nominováni: - Č.l. Beroun: Duchoň Michal, Krůta Jakub, Rylich Ladislav, Soták Radek a Slabý Ondřej, SK Hořovice: Hrdlička Filip, Pergl David, Tomášek Radek, Ungr Michal a Váňa Filip, FK Králův Dvůr: Grubner Ota, Procházka Antonín a Sluka Karel, AFK Loděnice: Prokop Jiří, O. Zadní Třebaň: Břížďala Miroslav, FK Ol. Zdice: Kroupa Tomáš a Štefan Karel. Tenéry jsou Pech Martin, Hrdlička Dušan a Tomášek Alois, vedoucím výběru jsou Ivan Marx a Achilles Vlachopulos. Odjezd na turnaj po trase: Hořovice Lid. dům - 6.30, Zdice u hřiště - 6.40, Králův Dvůr U tří zvonků - 6.50, Beroun U Černého koně - 7.00, Loděnice u kina - 7.10 hodin. Návrat zpět po stejné trase s odjezdem v 15.00 hodin. Všichni nominovaní hráči si s sebou vezmou registrační průkaz(!), kartičku zdravotní pojišťovny, kopačky a chrániče, brankáři + rukavice, všichni oblečení na převlečení! Účast nominovaných hráčů je povinná a neomluvená neúčast znamená okamžité zastavení závodní činnosti a předání do DK! V případě, že se některý z hráčů nebude moci z vážných důvodů utkání zúčastnit, je hráč či oddíl povinen se řádně omluvit předsedovi KM p. Marxovi na tel. 603 487 756, nebo sekretáři OFS p. Šnajdrovi na tel. 313 112 116 nebo 737 318 428. K účasti zveme i rodiče, trenéry a další příznivce fotbalu!
OP mladších přípravek:
Termíny dalších turnajů:
- 5. turnaj 9. 5. 2007 od 17.30 - pořádá FK Králův Dvůr
- 6. turnaj 16. 5. 2007 od 17.30 - pořádá SK Chyňava
- 7. turnaj 23. 5. 2007 od 17.30 - pořádá ČL Beroun
- 8. turnaj 30. 5. 2007 od 17.30 - pořádá KDC Beroun
- Pořádající oddíl je povinen odeslat zápis z turnaje první pracovní den na adresu OFS! Pozdní odeslání bude trestáno dle sazebníku pokut!

Z jednání KR

Žádáme všechny zájemce, kteří by se rádi stali fotbalovými rozhodčími, aby svůj zájem nahlásili sekretáři svazu p. Šnajdrovi, a to osobně na OVV ČSTV Beroun nebo telefonicky na čísle 737318428 a dohodli se na dalším postupu vyškolení.

Z jednání DK

Žádost: Mojdl Jiří - SK Rpety - žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje s tím, že zbytek trestu, tj. 1 týden nepodmíněně se mění na 1 týden s podmínkou do 15. 7. 2007
Potrestaní hráči a funkcionáři – Nepodmíněně:
Spousta Jaroslav - FC Bzová - 6 měsíců - do 16. 10. 2007, Jaroš Zdeněk - Chlumec - 4 týdny - do 21. 5. 2007.
- Podmíněně: Vávra Pavel - FK Králův Dvůr - DŘ 6a - 2 týdny, Drmla Michal - Karlštejn - DŘ 5a - 3 týdny, Veselý Miloš - Hor. Neumětely - DŘ 1 - 1 týden, Jánský Jiří - Osov - DŘ 6a - 2 týdny, Dobříšan Jiří - SK Tetín - DŘ 6a - 2 týdny, Tomsa Petr - FK St. Hýskov - DŘ 5a - 2 týdny (Všichni do 15. 7. 2007). Havel Lukáš - D - Sj. Osek - DŘ 6a - 2 týdny (do 30. 9. 2007), Štochl Martin - U. Cerhovice - DŘ 7a - 4 týdny (do 31. 10. 2007), Píca Vilém - Chlumec - DŘ 3a - 4 týdny - (do 30. 11. 2007).
Pořádková pokuta:
– Kozák Jaromír - Lužce (AR) - nedostavení se k jednání DK - 500,- Kč.
– Břížďala Miroslav - O. Zadní Třebaň (VM) - nedostavení se k jednání DK - 500,- Kč.
Neprojednává se:
- Jarolímek Tomáš - Hudlice, Kozák Jaromír - Lužce (AR) a Břížďala Miroslav - O. Zadní Třebaň (VM) (nejsou náležitosti).