Vraťme se ještě k postupové sezoně. Drama to bylo až do konce. Jak jste to prožívali a jaké byly oslavy?
Postupové drama? Jak pro koho! My jsme to zas tak dramaticky neprožívali. S vědomím, že nová třetí třída bude v rámci okresu téměř stejně náročná jako samotný přebor, nechali jsme tomu volný průběh. Jsme nuceni totiž přihlížet zejména k poměrně vysokému věkovému průměru našeho kádru a dále pak k dlouhodobým zdravotním problémům několika našich klíčových hráčů. Oslavy byly proto k tomu úměrné. Taková lepší a delší dokopná bez fanfár a vlajkoslávy. 

K týmu se vrátil jako trenér zkušený Jiří Plecitý. Jaký byl především jeho přínos?
Protože je opravdu zkušený, přínos byl zejména ve zlepšení hráčské discipliny. Přesto se ale ani jemu nepodařilo, vzhledem k pracovní povinnostem většiny hráčů, dosáhnout lepší účasti na trénincích.

Určitě jste se začali shánět po posilách pro okresní přebor. Už někoho máte?
Podařilo se získat dva mladé hráče, věříme, že do mužstva rychle a úspěšně zapadnou. Také sledujeme, koho pustí Sparta (smích).

Na oseckém hřišti budou hrát také Chaloupky. Zvládne trávník nápor zápasů? 
O trávník obavy nemáme, spíše o paní správcovou, která zůstala po odchodu manžela na všechno sama. 

Bude třeba tedy údržba trávníku i stadionku, k čemuž je zapotřebí správce. Údajně hledáte někoho nového.
Ano, informace je správná. Paní Kovandová nám na minulé schůzi výboru oznámila, že v důsledku neúměrného pracovního vytížení při výkonu svého povolání v kombinaci s pracovními povinnostmi správce už nebude nadále schopna tuto činnost vykonávat a sportovně řečeno, dává nám tímto pomyslné kopačky. Nutno dodat, že svojí práci, někdy za pomoci nejbližších příbuzných, vykonávala velmi dobře a nasadila v této činnosti laťku hodně vysoko. Bude tudíž velký problém najít za ní rovnocennou náhradu. Pro správce máme k dispozici v sousedství stadionu rodinný domek, který prošel loni stavebními úpravami a s velkým přispěním stávající obyvatelky i zvelebením interiéru.

Kde se může případný zájemce přihlásit?
Zájemci o tuto pozici se mohou přihlásit písemně na adresu SK Slavoj Osek, 267 62, nebo na mailové adrese vaclhuml@seznam.cz.

Budete areál vzhledem k postupu nějak zvelebovat?
Před dvěma roky jsme v rámci příprav na oslavy stého výročí založení Slavoje provedli za přispění Středočeského kraje, obce Osek a řady dalších sponzorů výraznější „kosmetické“ úpravy, takže z toho dosud trochu žijeme. Díky aktivnímu přístupu našeho nového předsedy pana Čepeláka probíhají průběžně svépomocí drobné zvelebovací a udržovací práce. Z větších akcí bychom rádi realizovali centrální závlahový systém a venkovní stavební úpravy budovy klubovny na našem hřišti. Tyto akce jsou však vzhledem k finančním možnostem ve stádiu snů.

Pojďme ke sportovní stránce. Kdy jste začali trénovat a jaké vás čekají do mistráků přípravné zápasy?
Příprava a tréninky začaly poslední týden v červenci a počítáme pouze maximálně se dvěma přáteláky.

S jakým cílem vstoupíte do okresního přeboru?
S přihlédnutím k situaci v mužstvu, o které jsem už v úvodu mluvil, mám na mysli věk hráčů a četná zranění, jsou naše cíle skromné: nedělat ostudu a neotrávit zbytek našich příznivců. Dál se uvidí!