Sejdou se v salonku hotelu Litava v 18 hodin. Na programu je seznámení s historií a současností Lokomotivy, vyhodnocení nejlepších sportovců za rok 2017 a promítnutí filmu z činnosti TJ.

Přátelé z Lokomotivy si určitě rádi posedí i za zvuku hudební produkce.