Důležitým bodem programu byla volba nového člena výkonného výboru SKFS. Jeho dosavadnímu členovi Antonínu Barákovi, který skončil loni v létě ze zdravotních důvodů, předseda Neumann poděkoval a ze sálu se ozval dokonce i potlesk. Následně si zástupci jako Barákova nástupce zvolili Martina Olšáka, kterého navrhl prvoligový klub z Mladé Boleslavi.

„Mojí hlavní ambicí je zastupovat nejsilnější krajský fotbalový klub, který si uvědomuje svoji zodpovědnost a dokáže něco nabídnout a pomoci. Věřím, že mé působení bude přínosné pro obě strany a budu moci nabídnout své zkušenosti a know-how. Jsem vděčný za to, že mi klub tuto důvěru dal,“ uvedl Olšák před samotnou volbou.

Kromě zvolení nového člena výkonného výboru schválila valná hromada také výsledky hospodaření i změnu stanov. „Jednalo se drobné úpravy a upřesnění. Nejvíce jsme řešili, zda jednací a volební řád zavést do stanov, ale nakonec jsme to vyřešili tím, že se bude nadále schvalovat valnou hromadou, ale ve stanovách bude vzorový příklad,“ vysvětlil Pavel Chán.

Přes valnou hromadu prošlo také usnesení, které pověřuje výkonný výbor a jeho předsedu, aby aktivně pracovali na zvýšení členského příspěvku o sto korun a aby získané finance směřovaly do okresních svazů.

„Je to jedna z mála možností, jak dostat peníze do nejnižších pater, do okresů. Velice si tohoto rozhodnutí valné hromady vážím,“ prohlásil Neumann.

Kromě toho schválila valná hromada také usnesení, které iniciuje navýšení odměn rozhodčích na krajské a okresní úrovni.

Mezi zástupci klubů se na shromáždění rozpoutala rovněž živá diskuse nad představením návrhu restrukturalizace soutěží dospělých. Jak ale technický ředitel Fotbalové asociace České republiky Zdeněk Psotka všechny opakovaně uklidnil, o změně stále nebylo definitivně rozhodnuto.

„Hlavním důvodem diskuse o změnách je úbytek hráčů v dospělých kategoriích, dalším je sportovně – výkonnostní hledisko. Chceme podpořit regionálně společenskou atraktivitu soutěží, reagovat na vývoj a najít hranici mezi výkonnostním fotbalem a soutěží, která rozvíjí budoucí mladé fotbalisty a také ekonomickou situaci v soutěžích. Diskutuje se o nastavení parametrů soutěží tak, aby došlo k udržení hráčů, nastavení systémů náborů a rozhodčích. Diskutuje se také o změně názvosloví soutěží od 1. ligy až po 10. ligu, a o aktualizaci systémů podpory podle počtu klubů, týmů, členů a hráčů,“ uvedl před početným zastoupením krajských klubů Psotka.

Právě hojná účast potěšila předsedu SKFS Neumanna. „Jsem rád, že jsme na Středočeském kraji neměli problém s tím, aby valná hromada nebyla usnášeníschopná, a že se dostavilo velké množství delegátů. Za druhé jsem rád, že jsme konstruktivně diskutovali a jsem také velice potěšen za naše hosty. Navštívila nás hejtmanka Středočeského kraje a předseda NSA. Myslím si, že valná hromada proběhla ve velice dobrém rozpoložení, delegáti se dozvěděli, co potřebovali, a každý si odnesl to své,“ uvedl.

Jak hejtmanka kraje Petra Pecková, tak předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek přislíbili podporu krajskému fotbalu.

„Snažíme se změnit rozpočtové určení daní, které je od roku 1992 stejné a pro Středočeský kraj, ve kterém přibylo od té doby tři sta tisíc obyvatel, nevýhodné. Je to o těžkém vyjednávání mezi ostatními kraji, protože najít shodu není jednoduché, ale věřte, že se o to snažíme. Kdyby se to povedlo, tak by to podle posledních výpočtů přineslo o miliardu a půl do rozpočtu kraje navíc. Mohu vám slíbit, že podstatná část této částky by šla do podpory vzdělávání, do podpory sportu a do silnic. Nemohu vám slíbit, že se to v dohledné době povede, ale dělám pro to maximum,“ uvedla Pecková.

„NSA v této chvíli podporuje 140 sportovních svazů, což je dlouhodobě neudržitelné. Chtěl bych navázat na paní hejtmanku a poděkovat vám za vaši práci, i bez velkých titulů máte velký kredit za to, že se věnuje tělesnému rozvoji mládeže, děkuji vám za to, co děláte pro český sport,“ doplnil Šebek.

Před všemi přítomnými SKFS také ocenilo fotbalistu Petra Čalouna, který v utkání Nespeky – Spartak Příbram sportovně odvolal nesprávně nařízenou penaltu pro svůj klub. Za svoje gesto fair play obdržel na valné hromadě z rukou předsedy Neumanna podepsaný dres české reprezentace.