Před začátkem valné hromady kandidovali na post předsedy tři funkcionáři: Jan Knotek, Ivan Marx a dosavadní předseda Pavel Bidšovský, nakonec se ovšem rozhodovalo jen mezi dvojicí Bidšovský – Knotek.

Nejprve si ovšem přítomní vyslechli obsáhlou zprávu o činnosti výkonného výboru. Pavel Bidšovský mimo jiné zmínil, že se jako předseda OFS Beroun aktivně zapojil do „Iniciativy 08“, která vedla k velkým změnám ve vedení ČMFS. „Iniciativu 08 vytvořili předsedové okresních fotbalových svazů. Této skupině se postupně podařilo shromáždit dostatečné množství hlasů k tomu, aby mohla být svolána mimořádná valná hromada, na které bylo v červnu 2009 zvoleno nové vedení ČMFS v čele s Ivanem Haškem,“ zmínil Bidšovský, který zmínil, že výkonný výbor působí také jako odvolací orgán, ale za čtyři roky se k němu nikdo neodvolal.

„To znamená že veškerá rozhodnutí sportovně technické komise i disciplinární komise byla učiněna v souladu s fotbalovými normami,“ podotkl Pavel Bidšovský. Z jeho úst zazněla poté i zmínka o velké reorganizaci, která se chystá v mládežnickém fotbalu. „Od ročníku 2011/12 dojde celorepublikově v soutěžích mládeže od mladších přípravek až po dorost k reorganizacím. Jedná se o změnu, kterou můžeme nazvat velkým třeskem,“ naznačil Bidšovský.

Dalším jednacím bodem pak bylo seznámení delegátů s hospodařením OFS. Přítomní se dozvěděli, že k 31. prosinci byl na účtu svazu zůstatek téměř sedm set tisíc korun. „Myslím, že je to velice dobré. Některé okresy jsou na tom podstatně hůře,“ uvedl předseda Bidšovský. Následně si přítomní delegáti vyslechli zprávu revizní komise v podání Jana Šnajdra. „Za celé volební období nebyly v hospodaření svazu žádné podstatné nedostatky. Ty drobné byly odstraněny,“ uvedl mimo jiné Šnajdr.

Dalším jednacím bodem pak byly volby. Ještě před začátkem Ivan Marx stáhl svou kandidaturu na post předsedy OFS Beroun, a tak se v tajné volbě rozhodovalo mezi Pavlem Bidšovským a Janem Knotkem. Vyhlášení pak přineslo překvapivě drtivé vítězství Knotka. Ještě než předseda volební komise dořekl výsledky, spustil se sálem potlesk a poražený Pavel Bidšovský šel sportovně pogratulovat novému předsedovi. Poté následovaly volby do výkonného výboru a revizní komise.

Po vyhlášení výsledků Pavel Bidšovský poděkoval dvěma statečným, kteří mu dali ve volbě předsedy hlas a předal slovo novému předsedovi OFS Beroun Janu Knotkovi. „Vážení delegáti, já bych chtěl poděkovat za vaše hlasy. Nejen za mé zvolení, ale i za zvolení ostatních členů výkonného výboru. Počet hlasů je zejména pro mne zavazující. Doufám, že se mnou budete ty čtyři roky spokojeni. Budeme se snažit vyjít vám vstříc ve věcech, ve kterých jste byli nespokojení i ve změnách, hlavně v komunikaci vůči vám oddílům. Chtěl bych za dlouholetou práci pro okresní fotbalový svaz poděkovat Pavlu Bidšovskému,“ uvedl předseda Knotek.

Na samý závěr valné hromady si slovo vzal nyní již bývalý předseda OFS Beroun Pavel Bidšovský. „Rád bych popřál nově zvolenému výkonnému výboru a předsedovi Honzovi Knotkovi hodně úspěchů v jejich práci. Počkáme, jaké změny se budou ve fotbalovém dění na okrese dít a všem přeji hodně sportovních úspěchů,“ uzavřel Bidšovský.