Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno!

Předává se do DK:
- Utkání OP č. 0101 - Stašov : Praskolesy – vysvětlení událostí během utkání
- Utkání OP č. 0104 - SK Nižbor : Hor. Neumětely - Herejt Ludvík - nesportovní chování vůči rozhodčímu utkání.

Pokuty:
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu AFK Loděnice ve výši 25,- Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání III. A č. 0102
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu SK Tetín ve výši 50,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání III. A č. 0106
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu E. Zdejcina ve výši 25,- Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání IV. A č. 0104
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Sp. Podluhy ve výši 50,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání IV. B č. 0107
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Běštín ve výši 200,- Kč za pozdní začátek mistr. utkání III. B č. 0106
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Sp. TOS Žebrák ve výši 100,- Kč za pozdní předložení soupisky řídícímu orgánu

Soupisky - Vzaty na vědomí - Hostomice, SK Hořovice, Sp. TOS Žebrák.

Schválené dohody:- Schvaluje se dohoda oddílu SK Tetín - utkání IV. A č. 0503 – SK Tetín B : SK Chyňava B - bude sehráno v neděli 16. 9. 2007 od 10.15 hodin v Tetíně
- Schvaluje se dohoda oddílu Chodouň - utkání IV. B č. 0502 - Chodouň : Felbabka - bude sehráno v neděli 16. 9. 2007 od 16.30 hodin v Chodouni - v jarním utkání bude domácí Felbabka!

Z jednání KM

Aktiv přípravek: Aktiv přípravek se bude konat ve středu 29. 8. 2007 od 16.30 hodin na OVV ČSTV Beroun. Účast jednoho zástupce za oddíl povinná!

Z jednání KR

Pozvánka do jednání KR:
- Do jednání KR dne 29. 8. 2007 v 16.30 hodin na OVV ČSTV Beroun se dostaví rozhodčí:
- P. Hůla z důvodu vysvětlení událostí po skončení mistr. utkání IV. B č. 0106 - SK Tlustice B : Chaloupky
- J. Kocourek z důvodu vysvětlení událostí při mistr. utkání III. A č. 0107 - FK Svatá : Karlštejn

Z jednání DK

Žádost: Cihelka Tomáš - FK Králův Dvůr - žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje s tím, že zbytek trestu, tj. 3 týdny nepodmíněně se mění na 3 týdny s podmínkou do 30. 11. 2007

 

Všem oddílům a rozhodčím

- Opravte si v rozpisu soutěží příjmení sekretáře VČS Tmaň: je uvedeno Litecký, opravte si na správné Pátecký. Za omyl se omlouváme!
- Oddíly a rozhodčí si mohou vyzvednout na OVV ČSTV Beroun u p. Šnajdra Soubory předpisů ČMFS. Telefonicky (313112116, 737318428) si dohodněte termín návštěvy!