Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno!
Předává se do DK: Utkání ČP č. 5 Osov - VČS Tmaň - nesportovní chování vůči rozhodčímu utkání - Fiala Miroslav - vedoucí VČS Tmaň

Pokuty:
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Zaječov ve výši 25,- Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání III. B č. 0203
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu FK Olympie Zdice ve výši 50,- Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání III. B č. 0204
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu B. Mořina ve výši 25,- Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání IV. A č. 0202
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Chrustenice ve výši 25,- Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání IV. A č. 0204
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu SK Chyňava ve výši 25,- Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání IV. A č. 0206
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Chaloupky ve výši 25,- Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání IV. B č. 0202
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Sn. Lochovice ve výši 200,- Kč za pozdní začátek mistr. utkání IV. B č. 0107
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Karlštejn ve výši 200,- Kč za pozdní začátek mistr. utkání IV. A č. 0201

Z jednání KM

Odhlášení ze soutěží: Ze soutěží se odhlásili: st. přípravka ČL-U Beroun C a ml. přípravka SK Hořovice.
Pokuty:
- KM ukládá pořádkovou pokutu oddílu ČL-U Beroun ve výši 500,- Kč za odhlášení „C“ družstva st. přípravek ze soutěže
- KM ukládá pořádkovou pokutu oddílu SK Hořovice ve výši 500,- Kč za odhlášení družstva ml. přípravek ze soutěže

Schválená dohoda: Schvaluje se dohoda oddílu FK Komárov - utkání OP Ž A č. 0505 FK Komárov - Zaječov bude sehráno ve středu 12. 9. 2007 od 17.30 hodin v Komárově.

Okresní výběry: KM svolává výběry roč. 1995 a 1996 k přípravnému utkání, které se uskuteční v úterý 4. 9. 2007 na hřišti ve Stašově. Sraz všech hráčů je v 16.45 hodin, utkání bude zahájeno v 17.30 hodin.

Nominace roč. 1995: ČL-U Beroun: Hurný Jozef, Koudela Marek, Kubizňák Stanislav, Pilát Jan a Váňa Filip, Drozdov: Přidal Richard, Hostomice: Husák Filip, Kafka Viktor a Míka Pavel, Králův Dvůr: Gruber Otto, Procházka Antonín a Sluka Karel, AFK Loděnice: Horný Vojtěch, SK Rpety: Novotný Jiří, Zadní Třebaň: Břížďala Miroslav, Zdice: Halmich Patrik, Chudík David, Kroupa Tomáš a Štefan Karel. Trenéry jsou: Porsch Miroslav a Lodeová Miroslava. Nominace roč. 1996: ČL-U Beroun: Kadlec Martin, Pipiška Peter, Počta David, Prokop Jiří, Šebek Pavel, Štrougal Martin a Vlček Patrik, Drozdov: Kotva Aleš, Štochl Martin a Vodičková Radka, Hýskov: Anděl David, Králův Dvůr: Beneš Jan, Jílek Zdeněk, Koželuh Tomáš, Mezer Patrik a Urx Tomáš, Loděnice: Melín Tomáš, Rpety: Řepka Tomáš, Zadní Třebaň: Nedbálek Patrik a Neubauer Jan, Zdice: Zbahna František, Žebrák: Bulín David. Trenérem je Pech Martin.

Všichni nominovaní si přinesou kopačky, chrániče, brankáři rukavice, všichni sportovní oblečení na převlečení. Po skončení utkání bude oznámena nominace hráčů na meziokresní utkání výběrů v poháru Danone cup, které naše výběry sehrají v úterý 11. 9. 2007 s výběry OFS Kladno!

Aktiv přípravek - OP mladších přípravek: Účastníci: ČL-U Beroun A + B, SK Chyňava a FK Králův Dvůr. První turnaj bude sehrán ve středu 12. 9. 2007 od 17.00 hodin na hřišti FK Králův Dvůr!

OP straších přípravek:
- Skupina A (termín turnaje): ČL-U Beroun B (NE 9. 9.), AFK Loděnice (NE 16. 9.), ČL-U Beroun A (SO 22. 9. – 8.30), Vysoký Újezd (NE 30. 9.), FK St. Hýskov (NE 7. 10.), SK Chyňava (NE 14. 10.)
- Skupina B (termín turnaje): Hostomice (NE 16. 9.), Mořinka (NE 23. 9. – hř, Mořina), FK Králův Dvůr (NE 30. 9.), Hor. Neumětely (NE 7. 10.), O. Zadní Třebaň (NE 14. 10.), FK Ol. Zdice (NE 21. 10.)
- Skupina C (termín turnaje): Drozdov (SO 8. 9.), Praskolesy (SO 15. 9.), Sp. TOS Žebrák (SO 22. 9.), SK Rpety (SO 29. 10.), SK Hořovice (NE 7. 10. – 14.00), Hudlice (SO 13. 10.), Zaječov (SO 20. 10.)
- Není-li uvedeno jinak, začínají turnaje vždy od 9 hodin!

Z jednání KR

Bylo projednáno: P. Hůla - vyřešeno pohovorem
- J. Kocourek - mistr. utkání III. A č. 0107 Svatá – Karlštejn se předává k projednání do DK

Nové průkazy: Pro vyhotovení nových průkazů žádáme rozhodčí: M. Červenku, J. Belanského, J. Svobodu, M. Müllera a V. Knotka o dodání průkazové fotografie sekretáři svazu p. Šnajdrovi.

Utkání XI. Rozhodčích: XI. rozhodčích se utká se starou gardou FK Komárov v pátek 5. 10. 2007 od 17.30 hodin na hřišti v Komárově. Na utkání jsou nominováni tito rozhodčí: Anýž, Belanský, Bidšovský, Divílek, Drábek, Ducký, Egrt, Hájek, Hůla, Kareš, Klečka, Knotek, Košťálek, Mázdra, Müller, Prokeš, Růžička, Rys– ka, Sekerka, Slabý, Svoboda, Špicl, Vilhelm, Vlachopulos, Vodička a Závora. Trenér: p. Pecka, vedoucí: pp. Filip a Šnajdr. Sraz všech nominovaných je v 17.00 hodin! Hráči, kteří se nebudou moci z vážných důvodů zúčastnit, se musí omluvit p. Peckovi, jinak bude neomluvená neúčast považována jako nedostavení se k utkání! Rozhodčí: pp. Kros, Plecitý, Gall.

Z jednání DK

Žádost: Bábíček Jakub – Osov - žádosti o prominutí zbytku trestu se nehovuje .

Potrestaní hráči a oddíly: Nepodmíněně: Radek Vykysalý - Praskolesy - DŘ 3b - 10 týdnů - do 29. 10. 2007, Ségl Michal - SK Tlustice - DŘ 7a - 2 týdny - do 3. 9. 2007, Hájek Petr - Chaloupky - DŘ 7a - 2 týdny - do 3. 9. 2007, Malík Slavomír - VČS Tmaň - DŘ 11 - zákaz výkonu všech funkcí se vstupem na hráčskou lavičku na 6 měsíců nepodmíněně - zastavená činnost od 22. 12. 2007 do 22. 6. 2008!

Podmíněně: Malý Josef - Stašov - DŘ 5a - 3 týdny, Ungr Jan - SK Tlustice - DŘ 6a - 2 týdny, Kubín Roman - Baník Mořina - DŘ 6a - 2 týdny, Havlíček Lukáš - Hudlice - DŘ 3a - 5 týdnů, Kural Milan - Chlumec - DŘ 6a - 2 týdny.

Pořádková pokuta: VČS Tmaň - porušení rozhodnutí DK - 2.000,- Kč

Do příští schůze DK dne 6. 9. 2007 v 16.30 hod. se dostaví: Jílek Zdeněk - hlavní pořadatel utkání, Zavadil Václav - vedoucí mužstva, Carván Václav - kapitán (všichni Stašov), Bežo Petr - vedoucí mužstva, Smetana Pavel - zraněný hráč (oba Praskolesy),Vodička Ladislav - rozhodčí utkání. Všichni výše jmenovaní se dostaví k jednání pod trestem zastavení činnosti své i celého oddílu!
Důvod: Vysvětlení událostí při mistr. utkání OP č. 0101 - Stašov : Praskolesy

Do příští schůze DK dne 6. 9. 2007 v 16.30 hod. se dostaví: Herejt Ludvík - hlavní pořadatel utkání – SK Nižbor. Výše jmenovaný se dostaví k jednání pod trestem zastavení činnosti celého oddílu!
Důvod: Vysvětlení událostí po mistr. utkání OP č. 0104 - SK Nižbor : Hor. Neumětely.

Všem oddílům a rozhodčím

- Oddíly a rozhodčí si mohou vyzvednou na OVV ČSTV Beroun u p. Šnajdra Soubory předpisů ČMFS. Telefonicky (313112116, 737318428) si dohodněte termín návštěvy!