Z jednání VV

Upozornění pro oddíly:
- V adresáři oddílů ČMFS mají téměř všechny oddíly zastaralé adresy svých sekretářů, vč. telefonů, emailů a pod. Změnu na RÚ ČMFS mohou učinit pouze oddíly, nikoli okresní svaz! Proto všem oddílům doporučujeme:
- zkontrolujte si na stránkách „fotbal.cz“, OFS Beroun, v adresáři oddílů své údaje
- pokud údaje nesouhlasí vytiskněte si formulář pro hlášení změn, vyplňte jej a zašlete ihned na uvedenou adresu. Jen tak budete mít jistotu, že se, v srpnu zasílaný soubor předpisů, dostane do rukou aktuálního sekretáře oddílu! NEVÁHEJTE – SPĚCHÁ!

Z jednání STK

Soupisky:
- Schválené - Broumy, Cerhovice, Chyňava, Karlštejn, Komárov, Neumětely, Nižbor, Osek, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Stašov, Svatá, Tetín, Tlustice, Újezd, Všeradice, Zadní Třebaň, Zaječov.
- Vzaty na vědomí - Loděnice, Zdice.
- Nepředložily oddíly - Hostomice, Hořovice, Žebrák.

Schválená dohoda: Schvaluje se dohoda oddílu Karlštejn - utkání III. A č. 0705 - Karlštejn : SK Cembrit Beroun - Závodí - bude sehráno v pátek 28. 9. 2007 od 10.00 hodin v Karlštejně

Pokuty:- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Vysoký Újezd ve výši 300,- Kč za pozdní zaslání přihlášky do soutěží.
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu B. Mořina ve výši 300,- Kč za pozdní zaslání přihlášky do soutěží.
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu SK Hořovice ve výši 300,- Kč za pozdní zaslání přihlášky do soutěží.
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu O. Zadní Třebaň ve výši 300,- Kč za pozdní zaslání přihlášky do soutěží.
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu VČS Tmaň ve výši 300,- Kč za pozdní zaslání přihlášky do soutěží.
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Chrustenice ve výši 500,- Kč za neúčast na losovacím aktivu oddílů.
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Hýskov ve výši 3.000,- Kč za odhlášení „B“ družstva dospělých ze soutěže.

Schválený turnaj: 1. 9. 2007 - Nový Jáchymov - staré gardy.

Z jednání KM

Aktiv přípravek: Aktiv přípravek se bude konat ve středu 29. 8. 2007 od 16.30 hodin na OVV ČSTV Beroun. Účast jednoho zástupce za oddíl povinná!
Soupisky - seznamy:
- Vzaty na vědomí: - soupisky ČL - U Beroun st. a ml. žáci.
- Schválené: - seznamy ČL - U Beroun „B“ a „C“ ml. žáků

Z jednání KR

Seminář rozhodčích: Seminář rozhodčí neabsolvoval rozhodčí P. Mareš, ostatní rozhodčí splnili.
Náhradní školení ŠOR: Náhradní školení se bude konat dnes od 16.00 hodin na OVV ČSTV Beroun.
Výzva všem rozhodčím a delegátům: Pokud máte svou emailovou adresu, zašlete přihlašovací email na adresu OFS Beroun, a to: ofs.cstvberoun@tiscali.cz. Toto spojení bude využíváno k přenosu rychlých a aktuálních informací!