Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno!

Kontrola soupisky:

Provedena kontrola soupisky „A“ týmu oddílu Sj. Osek - bez závad!

Pokuty:

STK uděluje pořádkovou pokutu 100,- Kč za nepředložení soupisky „A“ týmu v mistr. utkání III. B č. 1807 oddílu Sj. Osek.

Předává se do DK:

- Do DK se předává AR2 oddílu Lužce p. Jaromíra Kozáka! Důvod: Hrubé nesportovní chování vůči rozhodčímu

- Do DK se předává oddíl Cerhovice! Důvod: Vysvětlení událostí při a po mistr. utkání OP č. 1807

Schválené dohody:

- Schvaluje se dohoda oddílu Sn. Lochovice - utkání III. B č. 2001 Lochovice – Rpety - bude sehráno ve čtvrtek 17. 5. 2007 od 17.00 hodin v Lochovicích.

- Schvaluje se dohoda oddílu Drozdov - utkání III. B č. 2007 Drozdov – Kublov - bude sehráno v sobotu 5. 5. 2007 od 10.00 hodin v Drozdově.

Z jednání KM

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno!

Kontumace utkání:

Utkání OP ml. Ž č. 1202 Hostomice – Osek se kontumuje v poměru 3:0 pro domácí. Důvod: Hosté se k utkání nedostavili! Oddílu Osek se uděluje pořádková pokuta 500,- Kč pro OFS

Okresní výběry: V úterý 1. 5. 2007 se koná krajské finále Danone Cupu v Předměřicích nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav. Výběr našeho okresu roč. 1994 se utká s výběry OFS Kolín, Mladá Boleslav a Benešov nebo Praha-západ. Na turnaj jsou nominováni: Český Lev Beroun: Fedčenko Dmitrij, Krůta Jakub, KDC Beroun: Kopka Šimon, SK Hořovice: Dóša Robert, Ježek Tomáš, Počta Jiří, Říha Jan a Vildman Aleš, Hostomice: Spousta Roman, FK Králův Dvůr: Bělohlávek Tomáš a Petrov Dominik, AFK Loděnice: Draxler Lukáš, SK Nižbor: Šimáček Jaroslav, Ostrovan Zadní Třebaň: Beťár Patrik, FK Olympie Zdice: Kostič Velko a Závorka Jakub. Trenérem je Vladimír Klaudis a Alois Tomášek, vedoucím výběru Ivan Marx.

Odjezd na turnaj po trase: Hořovice Lid. dům - 6.30, Zdice u hřiště - 6.40, Králův Dvůr U tří zvonků - 6.50, Beroun U Černého koně - 7.00, Loděnice u kina - 7.10 hodin. Návrat zpět po stejné trase s odjezdem v 15.00 hodin. Všichni nominovaní hráči si s sebou vezmou registrační průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, kopačky a chrániče, brankáři + rukavice, všichni oblečení na převlečení! Účast nominovaných hráčů je povinná a neomluvená neúčast znamená okamžité zastavení závodní činnosti a předání do DK! V případě, že se některý z hráčů nebude moci z vážných důvodů utkání zúčastnit, je hráč či oddíl povinen se řádně omluvit předsedovi KM p. Marxovi na tel. 603487756, nebo sekretáři OFS p. Šnajdrovi na tel. 313112116 nebo 737318428. K účasti zveme i rodiče, trenéry a další příznivce fotbalu!

V úterý 8. 5. 2007 se koná krajské finále Danone Cupu výběrů roč. 1995. Na turnaj jsou nominováni: - Č.l. Beroun: Duchoň Michal, Krůta Jakub, Rylich Ladislav, Soták Radek a Slabý Ondřej, SK Hořovice: Hrdlička Filip, Pergl David, Tomášek Radek, Ungr Michal a Váňa Filip, FK Králův Dvůr: Grubner Ota, Procházka Antonín a Sluka Karel, AFK Loděnice: Prokop Jiří, O. Zadní Třebaň: Břížďala Miroslav, FK Ol. Zdice: Kroupa Tomáš. Trenéry jsou Pech Martin, Hrdlička Dušan a Alois Tomášek, vedoucím výběru Ivan Marx. Další podrobnosti budou zveřejněny v příštích úředních zprávách - dosud nedošly propozice turnaje!

Došlá pošta:

- Dopis TJ Město Zbiroh - žádost o zařazení do turnajů přípravek skupiny „H“ - KM se startem mimo soutěž souhlasí.

- Dopis p. Steinera s připomínkami k turnaji OP ml. přípravek - vzat na vědomí.

Předává se do DK: Do DK se předává vedoucí družstva oddílu O. Zadní Třebaň p. Miroslav Břížďala! Důvod: Nesportovní chování vůči rozhodčímu.

Z jednání DK

Žádost: Mojdl Jiří - SK Rpety - žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje s tím, že zbytek trestu, tj. 1 týden nepodmíněně se mění na 1 týden s podmínkou do 15. 7. 2007.

Potrestaní hráči a funkcionáři:

– Nepodmíněně: Jedlička Milan - U. Cerhovice - 6 měsíců - do 9. 10. 2007, Komenda Milan – Hudlice - 4 týdny - do 14. 5. 2007, Kyncl Radek - SK D. Újezd - 3 měsíce - do 16. 7. 2007, Richard Vohryzka - FK Komárov - zákaz výkonu funkce vedoucího mužstva na 1 měsíc - do 16. 5. 2007.

- Podmíněně: Kvapil Radek - Lužce - DŘ 5a - 3 týdny, Bábela Milan - Dur. Všeradice - DŘ 6a - 2 týdny, Chloupek Jan - Zaječov - DŘ 6a - 2 týdny, Marhul Tomáš - Hor. Neumětely - DŘ 6a - 2 týdny, Šlégr Tomáš - FC Fr. Trubín - DŘ 6a - 2 týdny, Ciprián Karel - Osov - DŘ 6a - 2 týdny, Staněk Petr - Dur. Všeradice - DŘ 6a - 2 týdny (Všichni do 15. 7. 2007), Kobík Martin – Srbsko - DŘ 6a - do 30. 11. 2007!

Pořádková pokuta: FK Komárov - nepřístojnosti funkcionáře oddílu - 1.000,- Kč.

Neprojednává se: Vávra Pavel - FK Králův Dvůr a Spousta Jaroslav FC Bzová (nejsou náležitosti)

Do disciplinární komise dne 3. 5. 2007 v 16.30 hod. se dostaví: Palek Václav – hlavní pořadatel, Kára Miroslav – vedoucí mužstva a Kunc Jaroslav – trenér (všichni U. Cerhovice) a Srb Pavel – rozhodčí utkání. Všichni výše jmenovaní se dostaví do DK pod trestem zastavení činnosti! Důvod: vysvětlení událostí při a po mistr. utkání OP č. 1807 U. Cerhovice – SK Nižbor.