Z jednání VV

Losovací aktiv oddílů: Losovací aktiv oddílů se bude konat v pátek 20. 7. 2007 od 17.00 hodin ve Společenském domě ve Zdicích. Účast jednoho zástupce z každého oddílu je povinná!!!

Z jednání STK

Schválený turnaj: 4. srpna 2007 – O putovní pohár hotelu Bouchalka – U. Cerhovice

Z jednání KM

Aktiv přípravek: Aktiv přípravek se bude konat ve středu 29. 8. 2007 od 16,30 hodin na OVV ČSTV Beroun

Z jednání KR

Letní seminář RO a dlegátů: Seminář se bude konat v pátek 27. 7. 2007 od 17.00 hodin v Olešné. Po skončení semináře bude v rámci oslav životního jubilea p. Fr. Plecitého sehráno přátelské utkání XI. RO se starou gardou Zaječova. Účast okresních RO na semináři je povinná, k utkání a oslavě jsou zváni i RO vyšších soutěží.

Náhradní školení ŠOR: Náhradní školení se bude konat v pátek 17. 8. 2007 od 16.00 hodin na OVV ČSTV Beroun. Školení se mohou zúčastnit omluvení zájemci ale i noví zájemci z řad oddílů, které na původní školení své kandidáty nenahlásili.