Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno.

Kontumace utkání: STK kontumuje mistrovské utkání IV. A č. 2005 Vysoký Újezd - Stašov B v poměru 3:0 ve prospěch domácích. Důvod: Nedohrání utkání pro nedostatečný počet hráčů hostů.

Pokuty:
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Březová ve výši 25,- Kč za neúplné nahlášení výsledku mistr. utkání IV. B č. 2005.
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Stašov ve výši 500,- Kč za narušení regulérnosti soutěže z důvodu nedohrání utkání IV. A č. 2005 pro nedostatečný počet hráčů.

Schválená dohoda: STK schvaluje dohodu oddílu SK Nižbor. Utkání III. A č. 2604 SK Nižbor B - Hudlice bude sehráno v sobotu 20. 6. 2009 od 14:00 hodin v Nižboru

Předává se do DK: STK předává do DK - Čepela Rudolf pomezní rozhodčí E. Zdejcina. Důvod: Nevhodné chování vůči RO utkání IV. A č. 2003 Všeradice B – Zdejcina.

Z jednání KM

Schválené výsledky: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno.

OP st. přípravek:

Sk. E – Hýskov:
1. Králův Dvůr A⋌ 15
2. ČLU Beroun A ⋌8
3. Loděnice⋌ 6
4. Hýskov ⋌5
5. Chyňava⋌ 4
6. ČLU Beroun B⋌ 1

Sk. F – Lochovice:
1. Hořovicko⋌ 15
2. Zdice⋌ 9
3. Hudlice⋌ 7
4. Lochovice ⋌5
5. Žebrák⋌ 4
6. Zaječov⋌ 3

Sk. G – Mořinka:
1. Králův Dvůr B ⋌13
2. Zadní Třebaň ⋌12
3. Mořinka ⋌10
4. Nižbor⋌ 6
5. Vysoký Ujezd⋌ 3
6. N. Jáchymov ⋌0

Sk. H – Praskolesy:
1. Drozdov⋌ 9
2. Praskolesy⋌ 9
3. Hostomice⋌ 9
4. Rpety ⋌7
5. Neumětely⋌ 5
6. ČLU Beroun C⋌ 0

OP ml. přípravek - Zdice: 1. Rudná - 7b, 2. Hořovicko - 7b, 3. Zdice - 3b, 4. Cerhovice - 0b.

OP st. přípravek - závěrečné turnaje o pořadí:
- Finále:
- NE - 31. 5. 2009 od 14:00 hodin, hřiště ČL-U Beroun (Na Ostrově) - účastníci: FK Králův Dvůr A, ČL-U Beroun A, SK Chyňava, FK Hořovicko, Ol. Zdice a Zaječov
- o 7. - 12. místo: SO - 30. 5. 2009 od 9:00 hodin, hřiště Hudlice - účastníci: FK St. Hýskov, AFK Loděnice, ČL-U Beroun B, Hudlice, Sp. TOS Žebrák a Sn. Lochovice
- o 13. - 18. místo: NE - 14. 6. 2009 od 9:00 hodin, hřiště SK Nižbor - účastníci budou zveřejněni po dohrání skupin „G“ a „H“
- o 19. - 20. místo: SO - 13. 6. 2009 od 9:00 hodin, hřiště SK Rpety - účastníci budou zveřejněni po dohrání skupin „G“ a „H“

Schválená dohoda: KM schvaluje dohodu oddílu SK Tlustice. Utkání OP Ž B č. 1101 Újezd – Tlustice bude sehráno v sobotu 6. 6. 2009 od 10.30 hodin v Újezdě.

Doplnění seznamů: Na seznam členů družstva st. přípravky FK Králův Dvůr B doplněn hráč Falc Michal.

Omluva TJ Mořinka: KM bere na vědomí omluvu st. přípravky Mořinky z účasti na závěrečném turnaji z důvodu konání školy v přírodě. Potvrzení školy přiloženo

Kontumace: KM kontumuje všechna utkání oddílu Č. Nový Jáchymov na turnaji Mořinky v poměru 0:3 ve prospěch soupeřů. Zároveň bere na vědomí omluvu neúčasti z důvodu velké nemocnosti hráčů.

Utkání FK St. Hýskov – Dur. Všeradice: Na jednání DK se dostavili Škoda Pavel - vedoucí mužstva, Rajtr František st. - trenér, Rajtr František ml. - hráč (všichni Všeradice), Pergler Radek za omluvené členy FK St. Hýskov. K jednání se bez omluvy nedostavil rozhodčí utkání Milan Marek. Na základě vyslechnutí všech přítomných, předává KM do DK p. Luboše Kouřila z FK St. Hýskov, a rozhodčího Milana Marka do PÚ!

Z jednání DK

Žádosti:

- Kocourek Jaroslav - rozhodčí - žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje s tím, že zbytek trestu, tj. 6 týdnů nepodmíněně se mění na 6 týdnů podmíněně do 30. 11. 2009

- Sojka Roman - Slavoj Osek - žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje s tím, že zbytek trestu, tj. 1 týden nepodmíněně se mění na 1 týden podmíněně do 31. 10. 2009.

Potrestaní hráči, funkcionáři a rozhodčí:

Nepodmíněně: Kubík Jaroslav - Lužce - DŘ 3a - 2 týdny do 1. 6. 2009. Svárovský Jakub - Ž - Vysoký Újezd - DŘ 3b - 4 týdny do 15. 6. 2009. Rajský Jan - D - Hostomice - DŘ 2b - 6 týdnů do 29. 6. 2009. Iliáš Robin - Kublov - DŘ 7f - 12 měsíců do 10. 5. 2010.

Podmíněně: Hůla Jindřich - Lužce - DŘ 6a - 2 týdny. Císař Tomáš - Karlštejn - - DŘ 6a - 2 týdny oba do 31. 8. 2009). Krbec Filip - Ž - Dur. Všeradice - DŘ 6a - 2 týdny. Neugebauer David - Ž - Dur. Všeradice - DŘ 6a - 2 týdny. Silbernágl Onřej - Ž - Dur. Všeradice - DŘ 6a - 2 týdny (všichni do 31.10. 2009).

Pořádková pokuta: Kušo Josef – rozhodčí - DŘ III/2a - 300,- Kč.

Oznámení: DK zahájila dne 21. 5. 2009 disciplinární řízení ve věci zranění hráče oddílu kopané Chaloupky Koláře Jakuba po střetu s brankářem oddílu kopané Felbabka Šlapákem Janem. DK dnem 25. 5. 2009 zastavuje závodní činnost hráči Felbabky do vyřešení případu!

Předvolání: Do příští schůze DK dne 4.6.2009 v 16.30 hod. se dostaví: Šlapák Jan - hráč Felbabky (s reg. průkazem), Lapáček Radek - kapitán Felbabky, Chvojka Pavel - kapitán Chaloupek, Kareš Miroslav - hlavní pořadatel Chaloupek a Koza Alois - rozhodčí utkání. Všichni výše jmenovaní se dostaví k jednání pod trestem zastavení činnosti své i celého oddílu! Oddíl Chaloupky předloží lékařskou zprávu o úrazu hráče Koláře Jakuba! Důvod: Vysvětlení okolností ohledně zranění výše jmenovaného hráče při mistr. utkání IV. B č. 1902 Chaloupky – Felbabka.

- Do příští schůze DK dne 4.6.2009 v 16.45 hod. se dostaví: Růžička Miloslav - hráč Chodouně (s reg. průkazem!!!), pod trestem zastavení činnosti celého oddílu! Důvod: Vysvětlení souvislostí s článkem uvedeným v MF dnes dne 21. 5. 2009!

Neprojednává se: Litoš Jiří - SK Rpety a Roztočil David - Sp. TOS Žebrák (nejsou náležitosti)

Informace oddílům a rozhodčím

– Do 21. 6. 2009 je uzavřen most v Praskolesích. Objízdná trasa vede do Chlustiny, dále do Stašova a přes Otmíče zpět do obce.

- Po dobu zdravotní indispozice sekretáře svazu p. Bojka budou vyřizovány záležitosti OFS v úředních hodinách takto: - v pondělí - 8.00 až 13.00 hodin a ve středu - 8.00 až 17.00 hodin. Disciplinární komise zůstává ve čtvrtek od 16.00 hodin (do vyčerpání programu).