Z jednání STK

Schválené výsledky okresních soutěží: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno.

OK poháru ČMFS: Vítězem OK poháru ČMFS se stalo po vítězství nad FC Fr. Trubín v poměru 2:1 mužstvo Unionu Cerhovice – Blahopřejeme.

Pokuty:

* STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu SK Doubravan Újezd ve výši 50,– Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání OP č. 2305
* STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu SK Tlustice ve výši 50,– Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání IV. B č. 2105
* STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Čechie Nový Jáchymov ve výši 100,– Kč za neúplné vyplnění žádosti o dohodu.
* STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Lužce ve výši 100,– Kč za podání žádosti o dohodu na nesprávném formuláři.

Schválená dohoda:

* STK schvaluje dohodu oddílu Č. Nový Jáchymov. Utkání III. A třídy, č. 2605 – Č. Nový Jáchymov : FK Svatá – bude sehráno v sobotu 20. 6. 2009 od 14:00 hodin v Novém Jáchymově.
* STK schvaluje dohodu oddílu Lužce. Utkání III. A třídy, č. 2606 – Lužce : Broumy bude sehráno v sobotu 20. 6. 2009 od 14:00 hodin v Lužcích.

Upozornění všem oddílům a rozhodčím: Od příštího kola mohou být nařízeny změny termínů utkání! Sledujte informace již v úterním Berounském deníku a na internetu (www.fotbal.cz).

Z jednání KM

Schválené výsledky: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno.

OP st. přípravek:

Finále:

1. FK Hořovicko⋌ 13
2. ČLU Beroun ⋌10
3. Zdice⋌ 7
4. Králův Dvůr⋌ 5
5. Zaječov⋌ 4
6. Chyňava⋌ 2

O 7. – 12. místo:

7. Hýskov⋌ 13

8. Loděnice ⋌8

9. ČLU Beroun B ⋌7

10. Žebrák ⋌6

11. Lochovice ⋌3

12. Hudlice⋌ 2

Sk. G – N. Jáchymov:

1. Králův Dvůr B⋌ 13
2. Z. Třebaň ⋌13
3. Nižbor ⋌7
4. V. Újezd ⋌6
5. N. Jáchymov⋌ 2
6. Mořinka ⋌1

Skupina H – Rpety*

1. Drozdov ⋌15
2. Rpety ⋌10
3. Praskolesy⋌ 9
4. Hostomice⋌ 7
5. ČLU Beroun C⋌ 3
6. Neumětely⋌ 0

* skupina H s výhradou – chybí zápis.

OP ml. přípravek – Rudná: 1. Hořovicko 9b, 2. Rudná 6b, 3. Zdice 3b, 4. Cerhovice 0b.

OP st. přípravek – závěrečné turnaje o pořadí:

* o 13. – 18. místo: NE – 14. 6. 2009 od 9:00 hodin, hřiště SK Nižbor -ostatní účastníci budou zveřejněni po dohrání skupin „H“. (jistí účastníci – O. Z. Třebaň, Kr. Dvůr „B“, SK Nižbor)
* o 19. – 24. místo: SO – 13. 6. 2009 od 9:00 hodin, hřiště SK Rpety – ostatní účastníci budou zveřejněni po dohrání skupin „H“. (Mořinka, Vysoký Újezd, Čechie Nový Jáchymov)

Schválená dohody:

* KM schvaluje dohodu oddílů OP ml. přípravek. Závěrečný turnaj bude sehrán v pátek 5. 6. 2009 od 16.30 hodin na hřišti ve Bzové (pořadatel – FK Hořovicko)
* KM schvaluje dohodu oddílů OP ml. žáci utkání č. F0301 Drozdov – Hostomice, bude sehráno v úterý 9. 6. 2009 od 17.30 hodin na hřišti v Drozdově. Důvod – utkání nebylo sehráno v původním termínu pro nezpůsobilý terén.

Kontumace utkání: KM kontumuje mistrovské utkání OP st. ž. B č. 1001 Hostomice – Zaječov v poměru 3:0 a 3 body ve prospěch oddílu SK Hostomice. Důvod: hosté se k utkání nedostavili.

Pokuty:

* KM ukládá pořádkovou pokutu oddílu Zaječov ve výši 500,– Kč za nedostavení se k mist. utkání OP st. ž.B č. 1001 – Hostomice : Zaječov
* KM ukládá pořádkovou pokutu oddílu Hostomice ve výši 200,– Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání OP st. ž.B č. 1001
* KM ukládá pořádkovou pokutu oddílu Drozdov ve výši 100,– Kč za nenahlášení výsledku mistr. utkání OP ml. ž.B č. F301

Schválené turnaje: KM schvaluje turnaj mladších přípravek – 6. 6. 2009 od 14:00 hodin – pořadatel Králův Dvůr – hřiště: UMT Králův Dvůr.

Z jednání DK

Potrestaní hráči, funkcionáři a rozhodčí – Nepodmíněně: Litoš Jiří – SK Rpety – DŘ 5a – 5 týdnů – do 22. 6. 2009.

Podmíněně: Roztočil David – Žebrák – DŘ 6a – 2 týdny. Lhotka Tomáš – FK Stejstav Hýskov – DŘ I. – 1 týden. (oba do 30. 9. 2009). Jeřábek Josef – Čechie Nový Jáchymov – DŘ 6a – 2 týdny. Palek Václav – HP Union Cerhovice – DŘ I. čl 1 – 1 měsíc zákaz výkonu funkce hlavního pořadatele (oba do 31. 10. 2009).

* Do příští schůze DK dne 11. 6. 2009 v 16.30 hod. se dostaví: Kouřil Luboš – funkcionář Stejstav Hýskov, pod trestem zastavení činnosti celého oddílu! Důvod: vysvětlení okolností v kabině při utkání žáků č. 0802, FK Stejslav Hýskov – Durisol Všeradice.
* Do příští schůze DK dne 11. 6. 2009 v 16.45 hod. se dostaví: Čepela Rudolf – asistent rozhodčího z oddílu Endeco Zdejcina, pod trestem zastavení činnosti celého oddílu! Důvod: vysvětlení okolností vykázání AR2 při mistrovském utkání IV. A, č. 2003, Durisol Všeradice B – Endeco Zdejcina.

Neprojednává se: Pikl David – Endeco Zdejcina – (nejsou náležitosti)

Informace oddílům a rozhodčím

– Do 21. 6. 2009 je uzavřen most v Praskolesích. Objízdná trasa vede do Chlustiny, dále do Stašova a přes Otmíče zpět do obce.

* Po dobu zdravotní indispozice sekretáře svazu p. Bojka budou vyřizovány záležitosti OFS v úředních hodinách takto: – v pondělí – 8.00 až 13.00 hodin a ve středu – 8.00 až 17.00 hodin. Disciplinární komise zůstává ve čtvrtek od 16.00 hodin (do vyčerpání programu).