Z jednání STK

Soupisky: Oddíly, které mají v okresních soutěžích svá družstva „A“ i „B“ předloží soupisky ke schválení Do 19. 8. 2009, oddíly hrající vyšší soutěže předloží potvrzené soupisky svých „A“ týmů rovněž do středy 19. 8. 2009!

Rozpis soutěží: Rozpis soutěží pro sezónu 2009/2010 s podzimním rozlosováním byl zaslán rozhodčím a sekretářům fotbalových oddílů!

Schválená dohoda: STK schvaluje dohodu oddílu TJ Chrustenice - utkání III. A třídy, č. 0107: TJ Chrustenice FK Svatá - bude sehráno v Neděli 23. 8. 2009 od 17:00 hodin na hřišti FK Svatá.

Z jednání KM

Aktiv přípravek: Losovací aktiv přípravek se uskuteční ve středu 26. 8. 2009 od 16:30 na OVV ČSTV Beroun. Účast jednoho zástupce oddílu povinná!

OP přípravek: Oddíly které mají v soutěžích A i B tým, předloží seznamy hráčů na předepsaném tiskopise ve třech provedení do středy 2. 9. 2009 na OVV ČSTV Beroun, OFS - komise mládeže.

Z jednání KR

Informace rozhodčím: Rozhodčí, kteří ještě nemají nové pravidla fotbalu si je po dohodě mohou vyzvednout na OVV ČSTV Beroun u p. Šnajdra.

Školení ŠOR: Školení ŠOR proběhne v pátek 21. 8. 2009 od 17:00 v Novém Jáchymově – restaurace „Pod Kaštanem“.

Jan Bojko