Z jednání VV FS

Školení trenérů: K dnešnímu dni nemá OFS Beroun k dispozici dostatečný počet přihlášených uchazečů, aby školení mohlo být uskutečněno. Proto žádáme oddíly, které mají ve svých řadách zájemce, aby nejpozději do středy 11. 11. 2009 tyto své členy přihlásily. Školení trenérů bude OFS Beroun pořádat ve dnech 21. - 22. 11. 2009 v Berouně. Přihlášky na školení jsou k dispozici na internetových stránkách - http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stredocesky/beroun/index.php - soubory ke stažení. Přihlášku, průkazové foto a poplatek za školení ve výši 1.000,- Kč odevzdávejte buď v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě na tel. 737 318 428 na OVV ČSTV Beroun - OFS.

Z jednání STK

Schválené výsledky: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno.

Pokuty:
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Chrustenice ve výši 50,- Kč za nenahlášení výsledku mistrovského utkání III. A, č. 1102.
- STK ukládá pořádkovou pokutu oddílu Ostrovan Zadní Třebaň ve výši 200,- Kč za nenahlášení výsledku mistrovského utkání IV. A, č. 0205.

Schválená dohoda:
- STK schvaluje dohodu oddílu SK Hostomice utkání III. B, č. 1306 - Chodouň - Hostomice B bude sehráno v sobotu, 14. 11. 2009 od 14:00 v Chodouni.
- STK schvaluje dohodu oddílu Běštín utkání III. B, č. 1301 - Běštín - Vižina bude sehráno v sobotu,
14. 11. 2009 od 11:00 v Běštíně.
- STK schvaluje dohodu oddílu FK Svatá utkání III. A, č. 1302 - FK Svatá - Srbsko bude sehráno v sobotu,
14. 11. 2009 od 14:00 na Svaté.

Lékařské prohlídky: STK provedla kontrolu prohlášení o zdravotní způsobilosti hráčů SK Rpety - bez závad.

Z jednání DK

Potrestaní hráči - Nepodmíněně: Kern Jan – SK Tetín – DŘ 6a - 1 týden - do 26. 10. 2009. Veselý Petr – Chlumec – DŘ 3b - 8 týdnů - do 26. 4. 2010. Bláhovec Lukáš – FK Svatá – DŘ 6a - 1 týden - do 2. 11. 2009. Vůjta Ondřej – FK Svatá – DŘ 5a - 2 týdny - do 9. 11. 2009. Vejvoda Jiří – Endeco Zdejcina – DŘ 6a - 1 týden - do 2. 11. 2009. Rajský Jan – Hostomice – DŘ 3a - 3 týdny - do 19. 4. 2010. Spousta Roman – Hostomice – DŘ 6a - 1 týden - do 2. 11. 2009. Ciprian Martin – Hostomice – DŘ 3a - 2 týdny - do 12. 4. 2010. Hašek Martin – Baník Mořina – DŘ 6a - 1 týden - do 2. 11. 2009. Košťálek Marek – SK Březová 08 – DŘ 6a - 1 týden - do 2. 11. 2009.

Žádost: Zapletal Marek - Karlštejn - žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje s tím, že 3 týdny nepodmíněně zastavená činnost se mění na 1 týden s podmínkou do 31. 5. 2010.

Neprojednává se: Svoboda Pavel - vedoucí mužstva Hostomice, Kratochvíl Tomáš - Vysoký Újezd, Grajcar Roman - ČL-U Beroun. Görög Martin - Ostrovan Zadní Třebaň (nejsou náležitosti).

Pokuty: Hostomice - 500,- Kč - neúčast funkcionáře na DK.

Z jednání KM

Schválené výsledky: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno.

Halové turnaje: KM připravuje jako každý rok OP žáků a přípravek v hale TJ Lokomotiva Beroun.
- Termíny turnajů:
SO - 19. 12. 2009 - OP starší žáci - zúčastní se první 4 družstva ze skupiny A a B.
NE - 20. 12. 2009 - OP mladší žáci - zúčastní se prvních 8 družstev z OP mladších žáků.
NE - 3. 1. 2009 - OP mladší přípravky - zúčastní se všechna družstva přihlášená do OP mladších přípravek.
NE - 10. 1. 2010 - OP starší přípravek - zúčastní se první a druhá družstva ze skupiny A až D z OP starších přípravek.
- Začátek všech turnajů v 8:00 hodin.
- Přesný seznam oddílů bude uveden po skončení podzimní části soutěží.

Jan Bojko