Z jednání STK

Soupisky – Schválené: Cerhovice, Komárov, Neumětely, Osek, Stašov, Tetín, Tlustice, Újezd, Z. Třebaň, Zaječov, Všeradice, Nižbor

Vzaty na vědomí: Loděnice, Zdice, ČL-U Beroun, Hostomice, Žebrák, Praskolesy
SK Tetín: Družstvům SK Tetín se povoluje sehrát první dvě mistrovská utkání na občanský průkaz případně pas z důvodu odcizení registračních průkazů. Zástupce SK Tetín předloží registrační průkazy ke kontrole na zasedání STK dne 7. dubna 2010.

Z jednání KM

Okresní výběry – Danone cup: Okresní výběry U12 a U13 sehrají ve středu 7. 4. 2010 od 16:00 a 17:00 hodin na hřišti v Hýskově poslední mistrovské utkání Danone cupu proti Rakovníku. Nominace na utkání bude zveřejněna v úředních zprávách příští týden.

Soupisky: Byla předložena soupiska ČL-U Beroun B mladší žáci – vzato na vědomí.

Schválené dohody: KM schvaluje dohodu oddílu ČL-U Beroun. Utkání OP ml. žáků č. 2004 Beroun C – Drozdov bude sehráno ve středu 19. 5. od 17:30 – hřiště Na Ostrově.

Schválené turnaje: KM schvaluje turnaj starších žáků. HP – Spartak Žebrák, neděle 28. 3. 2010 od 9:00, hřistě UMT – areál ZŠ Žebrák.

Soupisky: Oddíly mladších a starších žáků, které mají v soutěžích A, B popřípadě C družstvo, předloží soupisku hráčů áčka, popřípadě béčka na předepsaném tiskopise ve třech provedení do středy 31. 3. 2010 na OVV ČSTV Beroun, OFS – komise mládeže.

Seznam členů družstva: Oddíly přípravek, které mají v soutěžích A, B popřípadě C družstvo, předloží seznam hráčů na předepsaném tiskopise ve třech provedení do středy 7. 4. na OVV ČSTV Beroun, OFS – komise mládeže.

Informace: Do oddílů byla zaslána anketa týkající se soutěže mladších žáků a její změny v následujících letech. Žádáme oddíly, kterých se tato problematika týká, aby se vyjádřily dle instrukcí nejpozději do 31. 3. 2010.

Z jednání KR

Seminář rozhodčích: Rozhodčí: Deraj, Drábek, Anýž nebudou obsazováni do splnění semináře. Seminář lze splnit 7. 4. 2010 od 16:00 hodin na OVV ČSTV Beroun.

Zimní školení: V daném termínu neodevzdali rozhodčí Deraj, Drábek, Anýž, Koza. Tito rozhodčí nebudou obsazováni na mistrovská utkání OFS Beroun do splnění povinností.

Jan Bojko