Zváni jsou zástupci všech klubů, valná hromada však letos není volební. Jejím nejzajímavějším bodem by měla být zpráva předsedy OFS Beroun Ondřeje Lípy o stavu rozvoje fotbalu v okrese a o činnosti VV OFS Beroun.