1/1

HC Kladno - HC Sparta Praha, 41. kolo ELH, 16.1.11

HC Kladno - HC Sparta Praha, 41. kolo ELH, 16.1.11

Zdroj: Josef Procházka