Galerie: Hornický význam Krušnohoří dosáhl svého ocenění. Krajina dřívějšího dobývání rud je v UNESCU