Galerie: Příklad podsadby jedle bělokoré realizované v porostu s převahou modřínu