Galerie: Smírčí kříž byl vysvěcen ve Vyšebohách nad Chodouní

Kříž vysvětil kněz Josef Jonáš, modlitby pronesli také farářka Jana Šmardová a farář Michal Šourek. Své zážitky při tesání smírčího kříže vyprávěl jeho autor Dalibor Šebesta. Své zážitky při tesání smírčího kříže vyprávěl jeho autor Dalibor Šebesta. Své zážitky při tesání smírčího kříže vyprávěl jeho autor Dalibor Šebesta. Na akci dorazilo hodně poutníků. Své zážitky při tesání smírčího kříže vyprávěl jeho autor Dalibor Šebesta. Kříž vysvětil kněz Josef Jonáš, modlitby pronesli také farářka Jana Šmardová a farář Michal Šourek. Kříž vysvětil kněz Josef Jonáš, modlitby pronesli také farářka Jana Šmardová a farář Michal Šourek. Kříž vysvětil kněz Josef Jonáš, modlitby pronesli také farářka Jana Šmardová a farář Michal Šourek. Dopravu na Vyšebohy pro méně pohyblivé poutníky zajišťovali hasiči.