Založení Sboru hasičů v Budňanech pod Karlštejnem bylo započalo ustavující schůzí svolanou 1. května 1898 a zúčastnilo se jí 22 občanů. Tímto dnem se začíná psát historie sboru se všemi radostmi i strastmi tak, jak je život přinášel. Nově založený sbor však nechtěl jen pomáhat při požárech, ale také při zábavách a poučení občanů. Proto roku 1904 zřídil ochotnický sbor a půjčovnu knih.

Mezi největší zkoušky sboru patřily obě světové války, ze kterých se někteří členové sboru už nevrátili. Činnost hasičů během války ustala. V poválečných dobách začala práce na obnově spolku. Jeho členové se zúčastňovali brigád na budování válkou zničené země. Spoustu času věnovali osvětové činnosti a dále asistenčním pracím při divadelních představeních Vrchlického hry Noc na Karlštejně. V šedesátých letech se sbor hodně věnoval mládeži, se kterou se zúčastňoval mnoha soutěží a společnými silami získávali řadu ocenění.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN - HLASUJTE ZDE

Socialistická léta přinesla sloučení okolních osad Klučice, Poučník, Krupná a na straně druhé Budňany – tehdejší název obce Karlštejn. Toto sloučení také znamenalo vznik dvou požárních jednotek, a to Karlštejn I a Karlštejn II. Rivalita byla mezi oběma sbory ukončena v únoru 1968, kdy se na základě rozhodnutí sloučily v jednu jednotku obce Karlštejn.

V Karlštejně se staví zbrojnice

Vypořádáváním restitučních nároků vlastníků jednotlivých nemovitostí vznikl počátkem devadesátých let v obci Karlštejn problém. Kam s pobočkou České pošty? V budově dnešní pošty byla tehdy totiž umístěna hasičská zbrojnice. Prvotní názory některých zastupitelů na zrušení požární jednotky a umístění pošty do zbrojnice přešly po mnoha jednáních na dohodu s tím, že bude postavena nová zbrojnice na pravém břehu řeky Berounky mimo uzavřenou část obce. Byl tedy vybrán nikým nevyužívaný pozemek za mateřskou školou. Tehdejší složitý stavební zákon umožnil rychlé zahájení stavby v jarních měsících s tím, že do zimy bude technika v nové budově. Po větších problémech se tak nakonec stalo.

Hasiči dostali medaili za povodně

S novou zbrojnicí začaly platit také novelizované zákony o požární ochraně. Jednotky byly rozděleny podle plošného pokrytí do skupin JPO I–IV. Karlštejnská jednotka byla původně zařazena do skupiny II. Po dalším upřesnění byla jednotka přesunuta do skupiny III, tak jako ostatní jednotky, které mají ve svém obvodu něco významného, nebo z požárního hlediska zajímavého.

Požární ochrana v České republice procházela v roce 1995 dalšími změnami. Realizovalo se plošné rozmístění sil a prostředků. to byl důvod, proč byl karlštejnský sbor zařazen do skupiny JPO II. Z toho vyplynula povinnost zřídit jednotku na téměř profesionální úrovni. Obec Karlštejn ze zákona ustavila zásahovou jednotku, která se pravidelně zúčastňovala a dodnes účastní výcviků, školení, lékařských prohlídek a spousty dalších akcí. Prvním školícím velitelem ze směny HZS v Berouně byl L. Matějka, současným velitelem je Roman Kodet.

Sbor a jednotka z Karlštejna obdržely za svou práci od SHČMS medaili za příkladnou práci, ČU za povodně na Moravě a medaili za mimořádné zásluhy.
Léta práce sboru byla mimo jiné naplněna stálou údržbou o svěřenou techniku, která je pro hasiče vždy na prvním místě. V Karlštejnském sboru se za všechny roky vystřídala spousta techniky. Počínaje ruční stříkačkou Smékal, dále se jednalo o motorovou Ebert, automobilové AS 16 Praga RN, Fenomen, Škoda 706, Tatra 805, IFA, Tatra 815, VW transportér.

Karlštejnští pracují také s mládeží

Nové milénium přineslo do našich řad také novou krev. Celkem 10 školáků z Karlštejna zahájilo další etapu v historii sboru. Po třiceti letech vzniklo znovu družstvo MH.

Z relativně poklidného období dobrovolné hasiče jako většinu občanů v republice vytrhly v roce 2002 povodně. Karlštejnská jednotka zasahovala v Hlásné Třebani, Karlštejně a Srbsku. Veškeré vybavení a zázemí karlštejnské zbrojnice bylo velkou vodou zničeno. Přesto se členové opět semkli a společnými silami vybudovali zpět vše, co si voda odnesla. To vše se dělo za finančního přispění obce Karlštejn a mnoha dalších sponzorů. Velkou částkou byli dobrovolní hasiči po povodni obdarováni po osobní návštěvě starosty SHČMS p. Richtra.