Sbor dobrovolných hasičů v Loděnici v loňském roce oslavil 110. výročí založení. 22. září roku 1899 byl v obci nedaleko Berouna založen obecní sbor dobrovolnných hasičů. První motorové stříkačky se loděničtí hasiči dočkali až za desítky let, v roce 1934. O dalších pár let později v roce 1948 si hasiči pořídili první dopravní vůz od firmy Načeradský v Praze a další motorovou stříkačku.

V roce 1950 činnost loděnického sboru stagnuje. Projevilo se na ní politické napětí, které v té době panovalo. Přesto ale sbor plní všechna nařízení a povinnosti nadřízených orgánů. V té době začali loděničtí hasiči s výchovou nových kádrů a zaměřili se na výchovu mládeže. V obci byly založeny kroužky mladých požárníků a vznikla dvě požární družstva.

Družstvo chlapců a děvčat pravidelně cvičilo v klubovně a na prostranství před požární zbrojnicí. Výsledkem těchto cvičení byla velmi častá dobrá umístění v okresních a krajských soutěžích. Hasiči pravidelně prováděli požární prohlídky domů a požární plesy.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN - HLASUJTE ZDE

V roce 1995 vznikla při Sboru dobrovolných hasičů v Loděnici zásahová jednotka JPO II. Jednotka v té době měla deset členů, kteří procházeli pravidelným měsíčním školením. Jednotka je po založení povolávána ke všem požárům a zásahům v celém berounském regionu.

Ve stejném roce se loděnickým hasičům splnil velký sen. Jeden z objektů na dvoře obecního úřadu se začal přestavovat na hasičskou zbrojnici. Investorem akce byl obecní úřad. Na přestavbě objektu odpracovali hasiči spoustu brigádnických hodin.

V posledních letech zásahová jednotka loděnických hasičů pomáhala likvidovat mnoho požárů. V roce 1997 například zasahovali u požáru chladící věže v obci Vráž. Plameny tehdy způsobily škodu ve výši 30 milionů korun.

Největší požár v historii loděnického sboru byl a zřejmě ještě hodně dlouho bude požár Frigery Beroun. Škoda tehdy přesáhla 200 tisíc korun. Z dalších větších akcí, do kterých se loděničtí hasiči zapojili, byla pomoc obyvatelům Moravy po ničivých povodních v roce 1987. Sbor poskytl jak humanitární, tak i finanční dary.

Přestože se loděničtí hasiči pravidelně účastní soutěží v požárním sportu pořádaných v berounském regionu a v okrskových soutěžích získávají pěkná umístění, vyhrát a být nejlepší v okrese se jim podařilo jen jednou. V roce 1997 si družstvo pod vedením O. Žižky odneslo vítězství za požární útok a štafetu. Tehdy dosáhli loděničtí hasiči času 127,9 sekundy.

Loděničtí hasiči se výrazně podílejí i na zvelebování obce. Podíleli se například na stavbě mostu na Krétě, na výstavbě obchodního střediska Loděnka a pravidelně se účastní úpravy a úklidů místního náměstí, starají se o údržbu vodních nádrží a zdrojů. Veškerá jeho činnost by se neobešla bez podpory místního obecního úřadu a bez aktivní podpory sponzorů.