První pokus o založení Sboru dobrovolných hasičů v Chaloupkách se uskutečnil v roce 1902. Spor o sídlo sboru mezi Malou Vískou, Chaloupky a Neřežínem však oddálil vznik sboru o čtvrt století.


V neděli 11. září 1927 vzplál v Chaloupkách požár, kterému padla za oběť tři stavení. Teprve tato zkušenost, kdy se obyvatelé přesvědčili o své bezmocnosti a bezbrannosti, kdy bez stříkačky a bez vycvičených hasičů nedokázali bojovat proti živlu, kterým oheň je, přivedla jednající strany k rozumu. Na občanskou schůzi 22. dubna 1928 byli pozváni zástupci Hasičské župy Podbrdska a členové Sboru hasičů z Komárova. Na schůzi došlo k volbě výboru nového sboru aklamací. Sbor hasičů našel podporu u 30 činných a 43 přispívajících členů.

Kozlův hasičský počin:


Když byl zvolen výbor, pustili se hasiči do práce. Nejprve si postavili novou zbrojnici. Byla zakoupena hasičská stříkačka. Dne 19. září 1928 zažila nová stříkačka svůj první křest při požáru v Kvani. Zásahu hasičského sboru se dostalo všeobecného uznání.


Hasiči se významně podílejí na kulturním životě v obci. V roce 1998, v roce 70. výročí vzniku, pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Chaloupkách již 62. ples.


Populární byly i masopustní zábavy s průvody masek, které obcházely všechny osady obce. Mladí členové Sboru do dnešních dnů udržují tradici staročeských májí.


Sbor hasičů tradičně doprovází na poslední cestě své zemřelé členy a vzdává jim tak patřičnou úctu.


Na oslavy výročí se v Chaloupkách nikdy nezapomnělo. Každých deset let vzpomněli rok 1928, kdy byl Sbor založen. Oslavy měly různý program, ale zpravidla nechyběly soutěže, ukázky techniky, výstavy dokumentů a večer taneční zábava.


Se změnou politického zřízení v naší republice přišly i změny do požárnické organizace. Byla provedena změna názvu. Vrátil se původní název Sbor dobrovolných hasičů. Začal se opět používat název hasič. V roce 1998, to je v roce 70. výročí Hasičského sboru v Chaloupkách, je registrováno sedmdesát řádných členů a členů přispívajících.


Slovy zasloužilého předsedy této organizace pana Josefa Neužila, který napsal do Pamětní knihy 13. července 1958: „Jinak lze jen přát našemu Sboru hodně úspěchů při plnění šlechetných úkolů, které jsou plně v souladu s cíli naší společnosti. Přeji našemu sboru, aby se jeho řady stále rozmnožovaly a aby byli stále více zapojováni naši mladí občané. To nechť se stane naším nejbližším a stálým úkolem“.


Sbor má v současné době 83 členů, z toho 29 ve věku 6 – 15 let. Činnost je řízena jedenácti členným výborem a třemi revizory.
Již čtrnáctým starostou v pořadí byl zvolen Ladislav Mudra mladší. Zásahová jednotka čítá 14 mužů a velmi dobře jako velitel pracuje Milan Pekárek.
Jednotka má k dispozici automobily CAS – 25, AVIA A – 30, plovoucí čerpadlo MAXIMUM, stříkačku PPS – 12. Ze strany obecního úřadu je jednotka maximálně podporována a je akceschopná.


Největší pýchou je práce s mládeží. Prvním vedoucím a vychovatelem byl pan Adolf Janda, který vychoval generaci dnešních šedesátníků. Ladislav Mudra st., který přišel po něm, pracoval několik let s dnešními čtyřicátníky.


V letech 1985 – 1995 vytvořil Jiří Chvojka se svými asistenty družstva žáků, dorostenek a dorostenců, kteří na několik let ovládli požární soutěže na okrese Beroun a vozili medaile z krajských přeborů.


Poté přišlo několik hluchých let, což se projevilo na stavu členské základny, která zestárla.


V roce 2004 Ladislav Mudra st. založil oddíl mladých hasičů Plamínci, k němu se přidal po pár měsících Jiří Chvojka, po něm Milan Janda a v současnosti mladí chaloupečtí hasiči opět patří k okresní špičce. Oddíl má 25 dětí a sklízí jeden úspěch za druhým. Ročně tato činnost stojí několik desítek tisíc korun, ale je to investice do budoucnosti chaloupeckých hasičů.