Sbor dobrovolných hasičů v Komárově vznikl o něco později než ostatní sbory v berounském regionu. „V našem obvodě byl jako první založen hasičský sbor Komárovských železáren v roce 1888. Ten zasahoval v širokém okolí, proto se začalo o založení hasičského sboru v obci Komárov uvažovat až v roce 1905,“ uvedl velitel komárovských hasičů Antonín Čepelák.

Sbor dobrovolných hasičů Komárov vznikl 26. prosince roku 1906. Velké pocty se mu dostalo v roce 1924, kdy se podílel na župním sjezdu, který se konal v Komárově.

V současné době má 85 členů. Z toho je 61 mužů a 24 žen. Kromě dospělých je v mužstvu i 10 dětí do 15 let.

Trvalo několik desetiletí než se komárovští hasiči dočkali odpovídajícího zázemí. Protože jejich starou zbrojnici zbourali a postavili místo ní autoservis, museli si hasiči postavit novou. Její výstavba započala 8. června 1970. Na stavbě se tehdy podílela většina členů sboru. Slavnostního otevření se nový požární dům dočkal 16. června 1973.

Sbor dobrovolných hasičů v Komárově dosahoval dlouhodobě dobrých výsledků. Z tohoto důvodu mu v roce 2002 nechal místní obecní úřad zhotovit hasičský prapor. O pár let později v červenci 2005 komárovští hasiči získali převodem od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje starší vozidlo CAS 25 Liaz Karosa.

Vyvrcholením dlouholeté práce byly oslavy stého výročí založení sboru, které se uskutečnili v roce 2006. „Tehdy jsme získali nejvyšší vyznamenání, které může sbor obdržet. Dostali jsme čestný prapor Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska za dlouholetý přínos rozvoji hasičstva,“ pochlubil se Antonín Čepelák.

Komárovský sbor se může pochlubit i kvalitní zásahovou jednotkou, která má 23 členů a patří do kategorie JPO III /2. V roce 2008 jednotka například vyjížděla k šesti požárům a třiceti jedna technickým výjezdům a různým asistencím. Také plnila zálohu na stanici profesionálních hasičů v Hořovicích. V loňském roce byla operačním střediskem na Kladně vyslána k 33 zásahům a dalších 17 technických výjezdů plnila pro městys Komárov.

V soutěžích požárního sportu obsazuje komárovské družstvo mužů první místa v okrskových a okresních soutěžích, v memoriálu Josefa Kůtka a Josefa Pose pravidelně vítězí. Družstvo staré gardy je po několikráte vítězem Zálužského poháru starých gard. Na velmi dobré úrovni je i činnost nově vytvořeného družstva žen.

Komárovští hasiči na soutěži v Chaloupkách

„Nedílnou součástí činnosti našeho sboru je i práce s mladými hasiči, kteří se zúčastňují okresních soutěží Plamen, kde také dosahují dobrých výsledků. V rámci výchovy mládeže dva naši členové sboru v tomto roce absolvují kurz pro preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany – program Hasík. Provádíme ukázky na letních táborech a pro základní a mateřskou školu. Z naší mladé generace bylo vychováno pět profesionálních hasičů,“ upozornil Antonín Čepelák.

Komárovští hasiči si pochvalují spolupráci s místním obecním úřadem. „K oboustranné spokojenosti nám ale chybí cisternový automobil s větším objemem vody a menší dopravní automobil pro zásahové a školící účely. Také hasičská zbrojnice už v současné době nesplňuje požadavky zásahové jednotky a potřebuje rekonstrukci,“ posteskl si Čepelák.

Na zbrojnici už je zpracovaná výkresová dokumentace a je podaná žádost o dotaci z prostředků ministerstva pro místní rozvoj. „V této záležitosti jsme ze strany obecního úřadu očekávali vstřícnější přístup. Přesto věříme a doufáme, že přestavba hasičské zbrojnice bude letos zahájena,“ prozradil Antonín Čepelák přání hasičů.