Sbor dobrovolných hasičů ve Tmani vznikl v roce 1904. Jeho historie se začala psát ale už v dřívějších dobách. Letos obyvatelé Tmani s místními hasiči oslavili 105. výročí založení sboru. Ten má v současné době 75 členů, aktivně z nich však pracuje jen necelá polovina. Většina z nich jsou mladí lidé, a tak sboru nehrozí útlum činnosti ani jeho zánik. Starostou sboru je Josef Ježek, který tuto funkci vykonává už několik let.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN - HLASUJTE ZDE

Díky obci mají tmaňští hasiči velmi dobré zázemí. Když v roce 2004 slavili sté výročí založení, získali do užívají novou zbrojnici. Na té od loňského roku mohou kolemjdoucí obdivovat od loňského roku sochu patrona hasičů sv. Floriána. Díky zbrojnici mají hasiči sice nyní kam umístit svoji techniku, ale nemají odpovídající prostory na provozování kroužku mladých hasičů, který se jim v letošním roce podařilo úspěšně obnovit. V současné době má tento kroužek kolem dvanácti členů a jeho vedoucí musí stále řešit problém, kde tento kroužek provozovat.

Kromě zmiňovaného kroužku funguje v dobrovolném sboru i zásahová jednotka a družstvo mužů, žen i dorostu. Společně se účastní různých okrskových soutěží a memoriálů, které pořádají sbory dobrovolných hasičů v regionu. V říjnu letošního roku se mladí hasiči ze Tmaně účastnili podzimního kola okresní hasičské soutěže Hry plamen.

Tmaňští hasiči se starají nejen o likvidaci přírodních katastrof, ale i o zábavu místních obyvatel. Kromě Memoriálu zasloužilých hasičů, kterýaždoročně pořádají v areálu blízko požární nádrže, organizují i různé kulturní a veřejně prospěšné akce. Spolupracují při nich s místními organizacemi a obcí.

Každoročně hasiči například pořádají sběr železného šrotu, hasičský ples, pouťovou zábavu, pálení čarodějnic a podílí se i na přípravě a průběhu dětského dne. Všechny tyto akce jsou obyvateli obce velmi hojně navštěvovány.

V současné době má sbor v užívání 4 vozidla. Těmi jsou Škoda CAS 706, avie, transit a VW Transporter.

První hasičskou stříkačku si Sbor dobrovolných hasičů ve Tmani pořídil dva roky po svém založení. V roce 1906 ji hasiči koupili ze sbírky, která byla uspořádána mezi občany Tmaně. Bylo to rok po zásahu u požáru rodinného domku Anny Havlíčkové. Od té doby počet zásahů výrazně narostl.