Sbor dobrovolných hasičů Chrustenice má 42 členů. Z toho 20 činných. Protože sbor patří do JPO 5 starají se jeho členové především o údržbu obce.

„Práce máme víc než dost. Kvůli prevenci před povodněmi jsme čistili koryto Kačáku, kácíme stromy v nebezpečných místech a podobně. Kromě toho s přispěním obce, také pořádáme společenské akce. Tradicí už je hasičský ples, dětský karneval, čarodějnice, dětský den a letos jsme zajišťovali i lampiónový průvod,“ vyjmenoval některé z činností chrustenických hasičů starosta sboru Tomáš Šuran.

S obcí hasiči udržují velmi dobré vztahy. Letos od ní dostali například novou požární stříkačku. „Za stříkačku obci děkujeme a také za další věci, které pro nás dělá,“ poznamenal Šuran.

Hasiči mají dobré vztahy také s místní tělovýchovnou jednotou. Pomáhají na stavbě jejího zázemí, které po dokončení nebude sloužit jen fotbalu, ale i hasičům, všem organizacím v Chrustenicích a dětem.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

Během uplynulých dvaceti let se ve funkci starosty sboru vystřídalo několik lidí. „Byli to například František Nejedlý, Pavel Čtrnáctý a Vladimír Jolek, který dne 5. března 2006 tragicky zahynul. Tímto mu chceme poděkovat za jeho obětavost pro SDH,“ vyjmenoval Tomáš Šuran.
Po jeho odchodu byl starostou jmenován pan Robert Lhoták. Nyní chrustenické hasiče vede Tomáš Šuran, který patří k nejmladším členům sboru. I chrusteničtí hasiči musí řešit problémy. Jedním z největších je nezájem mladých o jejich práci a členství ve sboru.

„Nemůžeme sehnat mladé lidi, kteří by měli o naši činnost zájem, čas a ochotu pomoci a vlastně si i odpočinout od všedních problémů,“ uvedl starosta sboru.

I přesto se ale, hasiči účastní mnoha soutěží, námětových cvičení a pomáhají i při automobilových závodech. Pro příklad uveďme okrskovou soutěž v Chyňavě, dálkovou dopravu vody na Malých Přílepech, noční soutěž ve Svaté Maří na Šumavě a mnoho dalších.

V příštím roce oslaví Sbor dobrovolných hasičů Chrustenice 80. výročí založení. Došlo k němu 13. dubna roku 1930. Stalo se tak po požáru rodinného domku tehdejšího starosty obce pana Josefa Pokoje.

„Tenkrát v obci panoval všeobecný chaos a zmatek, nikdo nevěděl, co má dělat a napáchalo se více škody jak užitku. Lidé si v obci uvědomili, že je potřeba založit hasičský sbor, jako je v Loděnicích a jiných obcích. Přestože chyběly peníze na pořízení nejnutnějšího vybavení, podařilo se hasičům zajistit stejnokroje, žebříky a jiné věci,“ upozornil na nelehké začátky sboru Tomáš Šuran.

V roce 1932 sbor získal stříkačku od firmy Stratílek. Ta se po pár letech osvědčila při požáru hospodářské usedlosti ve Vráži. První vozidlo bylo požárnímu sboru přiděleno v březnu roku 1949, a to vůz značky Staier, který však nebyl v nejlepším stavu. O rok poté se začalo uvažovat o výstavbě nové požární zbrojnice, která byla dokončena 19. září 1954.

V roce 1956 do této zbrojnice Chrustenice obdržely nové, plně vybavené vozidlo. Dva roky na to byla přistavena klubovna.