Svůj křest absolvoval při požáru chalup na Zelené Hoře v roce 1897. Oheň tehdy založily děti, které si tam hrály pod kůlnou.

„V té době byla činnost našeho sboru na rozdíl od současné doby velmi bohatá. Po celém okrese se konaly různé věnečky, vlastenecké slavnostní cvičení a schůze, kterých se náš sbor pilně zúčastňoval. Tato aktivita vyvrcholila odměnou v roce 1909. Náš sbor, který byl členem Župy podbrdské, byl tehdy pověřen pořádáním jejího sjezdu. Zúčastnilo se ho 36 sborů s 282 členy,“ připomněl slavnou historii svinařských hasičů velitel Sboru dobrovolných hasičů Svinaře Zdeněk Salavec.

Činnost svinařského hasičského sboru byla během jeho historie několikrát utlumena, a to jak vnějšími, tak vnitřními vlivy.

V současné době má sbor 21 členů. „Jen deset jich je ale aktivních. S mladými hasiči nespolupracujeme. Nejmladšímu našemu členovi je 34 let. Máme ve sboru ale i jedenaosmdesátiletého a třiaosmdesátiletého člena,“ upozornil Zdeněk Salavec.

Většina členů hasičského sbor je zároveň aktivně zapojena do činnosti svinařského Sokola. To se také odráží na aktivitě sboru. Většina kulturních a tradičních akcí, jako jsou například Máje, Tři králové, Masopust, Čochtan a jiné, se totiž v obci koná pod hlavičkou Sokola. Stejně tak tradiční týdenní táboření s dětmi na vodě.

Tato skutečnost se také odráží na výsledcích, které svinařští hasiči dosahují na okrskových soutěžích. „Účastníme se jich pravidelně, ale většinou se umístíme na předposledních místech. Nemáme čas na to, abychom se na ně připravovali,“ poznamenal starosta hasičského sboru.

Svinařští hasiči zasahují minimálně. V roce 2002 pomáhali při povodních v Karlštejně a v Zadní Třebani. V obci mají ale velkou podporu. Mají vlastní zbrojnici se základním vybavením a funkční zásahovou jednotku JPO5. Hasiči mají k dispozici stříkačku PS 12 a automobil ARO. Kromě toho vlastní historickou ruční stříkačku z roku 1911.