Spolek měl v minulosti důležité místo nejen v rozsahu své činnosti pro členy, ale i pro veřejný život a má ho i v současné době. Na malých obcích byli hasičské sbory nositeli kulturního dění. Tento svůj význam si v Praskolesích sbor dobrovolných hasičů ponechal až do současné doby.

Dobrovolný sbor hasičů vznikl v Praskolesích v roce 1905. O založení sboru už ale v obci přemýšleli v roce 1877 místní učitelé František Nešvára a Fratišek Studený. O několik let později se pokoušel o jeho založení i tehdejší starosta Martin Herman, ale opět bezvýsledné. Až někdy v listopadu a prosinci roku 1904 vznikl přípravný výbor dobrovolných hasičů. V jeho čele stál starosta obce pan František Merhaut. Spolek hasičů byl nakonec založen až 22. ledna 1905. Starostou sboru se stal Václav Lukařský a velitelem Bohumil Merhaut.

Hasiči měl vlastní pokladnu, která pro ně měla velký význam. Utržené peníze, ať již z plesů, od pojišťoven za zásahy při požárech, z divadelních představení a z členských příspěvků, v pokladně neležely. Nakupovalo se za ně potřebné vybavení k hasičským zásahům a byly z ní poskytovány podpory Národní jednotě Pošumavské za úrazy při hašení požárů, štědrovečerní nadílky pro chudé děti, a v době světové války pro válečný lazaret.

V roce 1924 byla v Praskolesích dokonce uspořádána pouliční sbírka na postavení pomníku 25 mladým občanům z Praskoles, kteří padli v 1. světové válce. Tento pomník byl postaven na náklady místního hasičského sboru.

V roce 1938 nabídl pan Stratílek hasičům motorovou stříkačku i s příslušenstvím za 25 000 korun. Nakonec si ale hasiči vybrali stříkačku od konkurenční firmy Ebert a obec jim na ni přispěla 10 tisíc korun. Hasiči za ni a 200 metrů hadic nakonec zaplatili 36 600 korun.

V roce 1941 dostali praskolesští hasiči darem od Františka a Václava Šeplavých lehčí jednotunové nákladní auto. Po ukončení druhé světové války byl založen fond na výstavbu nové hasičské zbrojnice Praskolesy. Její výstavba byla zahájena v roce 1954 a dokončena v roce 1955.

Hasiči v té době vyjížděli k mnoha požárům. Při některých se pořádně zapotilil. V roce 1959 pomáhali likvidovat požár u Carvánů v Kotopekách a požár hostince v Lochovicích. V roce 1977 hasiči zasahovali u požáru ve mlýně, při kterém zemřela dcera mlynáře Mužíka.

Praskolesští hasiči měli velké úspěchy i v požárních soutěžích. V roce 1968 se probojovali do krajské soutěže v požárním sportu v Hořovicích. V roce 1972 se jejich požární družstvo umístilo v soutěži v rámci okresu jako první a zajistilo si postup do krajského kola v Benešově. Hasiči za to obdrželi vyznamenání „Za příkladnou práci“.

V roce 1981 získali nové speciální vozidlo DVS-12A v hodnotě 173 000 Kčs.

V roce 2002 má Sbor dobrovolných hasičů Praskolesy 33 členů a v okrskové soutěži jeho družstvo obsadilo čtvrté místo. Mezi jeho činnosti patří stále sběr železného šrotu a mimo jiné zásah při katastrofální povodni. V obci naštěstí nedosáhla takových rozměrů jako v jejím okolí. Přesto zásahová jednotka dobrovolných hasičů prováděla čerpání ze sklepů a studní.

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Praskolesy 31 členů. Velitelem hasičů je Zdirad Gerle. „V našem sboru jsou převážně zástupci starší a mladší generace. Chybí nám členové středního věku. Kulturní akce v obci nepořádáme, ale na dětském dnu máme na hřišti stánek a pro děti pořádáme různé soutěže,“ uvedl Zdirad Gerle.

Stejně jako jejich předkové se účastní různých hasičských soutěží a získávají na nich třetí a čtvrtá místa.