Sbor dobrovolných hasičů Bavoryně oslaví za pár dní 85. výročí. Sbor byl založen 1. února roku 1925 v 9 hodin v hostinci Františka Merhauta.

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů v Bavoryni 50 členů. Z toho je 35 mužů a 15 žen. Družstvo žen v Bavoryni funguje od roku 2007 . V letošním roce uvažuje SDH Bavoryně o založení družstva mladých hasičů.

Obecní úřad Bavoryně své hasiče každoročně podporuje částkou 30 tisíc korun. „Ostatní finanční prostředky si zajišťujeme prostřednictvím brigád, sponzorskými dary a dotacemi ze středočeského kraje,“ poznamenal starosta SDH Bavoryně Jan Nedvěd.

Dobrovolným hasičům nechybí elán a nadšení, bez kterých by nemohli dosahovat dobrých výsledků v požárních soutěžích. V loňském roce se například účastnili memoriálu v Radouši, námětového cvičení ve Svaté, ve Stradonicích. V září družstvo žen obhajovalo první místo na memoriálu v Hýskově, odkud si nakonec odvezli pohár za třetí místo.

Velkým přáním bavoryňských hasičů je prostorná hasičárna. V současné době mají své zázemí v budově obecního úřadu, ale vyhražené prostory jsou podle hasičů malé a nevyhovující. Vozidlo musí parkovat před hasičárnou a dovnitř se hasičům vejdou jen hadice a požární stříkačka.

V letech 2001 až 2009 bavoryňští hasiči odpracovali ve spolupráci s obcí spousty hodin při výstavbě letní klubovny, která je součástí místního hřiště. „Tady každoročně pořádáme pálení čarodějnic, dětské dny a někdy i okrskové soutěže. Na obecním hřišti je požární nádrž, kterou pravidelně udržujeme a v letních měsících slouží ke koupání,“ upozornil Jan Nedvěd.

Kromě letní klubovny mají hasiči i zimní útočiště. U vjezdu na hřiště se nachází budova bývalého obecního mandlu, kterou si hasiči v loňském roce přebudovali z vlastních prostředků na zimní klubovnu. „Ta nám slouží k pořádání výročních valných hromad a každý měsíc se zde pravidelně schází výbor SDH,“ poznamenal starosta sboru.

V roce 2007 se hasičům podařilo získat z vyřazené vojenské techniky vozidlo V3S. To si potom sami opravili. Prozatím je to jejich jediné zásahové vozidlo.

Z finančních prostředků, které se hasičům podařilo získat a vydělat si v posledních letech pořídili zásahové přilby, opasky, záchranné lano, ruční svítilny i radiostanice, závodní přilby, pracovní stejnokroje pro muže a ženy, nové hadice, sadu na štafetový běh a dýchací přístroje saturn. „V roce 2009 jsme v rámci akce pořádané ministerstvem vnitra dostali šest zásahových kompletů a bot," podotkl Nedvěd.

Zásahová jednotka SDH Bavoryně patří do kategorie JPO 5 a má 17 členů. Je zařazena mezi vybrané jednotky okresu Beroun pro ochranu obyvatelstva a civilní obranu při živelných katastrofách.

V loňském roce dobrovolní hasiči z Bavoryně zasahovali zejména u popadaných stromů jako například na místním hřišti, když během bouřky spadl do koryta Červeného potoka topol a bránil průtoku vody.