V té době měli hasiči v obci velmi širokou členskou základnu a sbor dosahoval velmi dobrých výsledků na různých okresních soutěžích. „V posledních patnácti letech ale došlo z několika různých důvodů k utlumení aktiviti sportovních družstev hasičů takže se už tak často soutěží neúčastní. Činnost hasičů v Běštíně stagnovala a současný sbor začal vznikat v roce 2007“ upozornil starosta Sboru dobrovolných hasičů František Anděl.

Členská základna se od roku 2007 rozrostla na 34 aktivních členů. „V tomto roce se chceme zúčastnit hasičských soutěží a plánujeme, že na ně pojedeme se třemi družstvy mužů a jedním družstvem žen,“ upozornil František Anděl.

Koncem uplynulého roku vznikla při běštínském sboru dobrovolných hasičů zásahová jednotka, která by potřebovala vybavit vhodnou výstrojí. „Rádi bychom ji takovou výstrojí vybavili. Máme také v plánu pořízení automobilové stříkačky T 148 CAS 32. V současné době sbor disponuje jedním kusem PPS 12, a jedním kusem PPS 8,“ informoval starosta běštínských hasičů.

S mnohými problémy pomáha dobrovolným hasičům i místní obecní úřad. Jak hasiči sami tvrdí, spolupráce s ním je na velmi dobré úrovni.

V roce 2009 se Sbor dobrovolných hasičů Běštín zúčastnil několika soutěží v požárním sportu. V okrskové soutěži kerá se konala v květnu minulého roku v Radouši se jeho dvě družstva mužů umístila na předních místech a ženské družstvo postoupilo na okresní soutěž, která se konala v Hořovicích.

V červenci se družstvo mužů takzvaná stará garda zůčastnilo soutěže v Zaluží u Hořovic. Zde hasiči z běštínského sboru získali krásné druhé místo. „Soutěže v Radouši i v Zaluží jsou vždy perfektně připravené a proto se na ně velmi rádi vracíme. V červenci jsme v Radouši ješte soutěžili na námětovém cvičení a na konci srpna jsme zavítali na soutěž do Lhotky u Lochovic. Naši muži se zde umístili na prvním místě a ženy, které soutěžily v kategorii mužů, skončily na třetím místě,“ zhodnotil průběh loňských soutěží František Anděl.

Poslední akcí, která udělala v loňském roce tečku za celkem úspěšnou sportovní sezonou běštínských hasičů, byla v soutěž v obci Skřipel, která se konala v polovině září. V této době se dobrovolní hasiči chystají na novou sezonu a mají jedno velké přání. „Rádi bychom mezi nás přilákali naše malé občany. Z tohoto důvodu jsme pro ně na srpen připravili hasičské odpoledne s předvedením požární techniky a soutěžemi,“ prozradil starosta sboru.

V letošním roce by hasiči také rádi uspořádali okrskovou postupovou soutěž a v letních měsících námětové cvičení.