Koncem 19. století se lidé začali sdružovat a vytvářet různé spolky. Vznikaly nejen spolky tělocvičné, divadelních ochotníků, vojenských vysloužilců, ale také spolky dobrovolných hasičů.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

První zmínka o vzniku Spolku dobrovolných hasičů v obci Vysoký Újezd je z roku 1902. V Okresním archivu v Berouně se zachoval zápis ze schůze obecního zastupitelstva, sepsaný v Obecním úřadě ve Vysokém Újezdě dne 15. ledna 1902 při schůzi obecního výboru. Podle něho obec podpořila vznik dobrovolných hasičů na výzvu okresního výboru v Berouně ze dne 8. srpna 1901. Přítomný výbor tehdy uznal potřebu dobrovolných hasičů v obci a jednomyslně se usnesl na jeho zřízení. Jan Kreisel, majitel místního velkostatku, byl deputací obecního výboru pak požádán, aby dobrovolným hasičů prodal požární stříkačku, která je ze všeho požárního náčiní nejdražší. V případě, že na tento návrh nepřistoupí, byl deputací požádán, aby stříkačku obci zapůjčil do doby, než si obec opatří vlastní. V deputaci byl tehdejší starosta Jan Špirek, Josef Sulánský, Jan Odvářka a Marek Frankmann.

V březnu 1902 obdrželi újezdští hasiči z Císařského a královského místodržitelství v Praze dopis, ve kterém se podle současné starostky Vysokého Újezdu Marie Severinové uvádí: „C. k. místodržitelství nezapovídá v základě zákona ze dne 15. listopadu 1867 o právu spolčovacím utvoření se spolku pod názvem Sbor dobrovolných hasičů ve Vysokém Újezdě se sídlem ve Vysokém Újezdě dle obsahu stanov dne 13. února 1902 zde došlých. Na základě dalšího textu vyplývá, že hasiči mohou používat prapor, trumpetu a buben. Nikoliv však nosit hasičskou uniformu – o tuto musí zvlášť požádat.“

Na konci března 1902 pak proběhla valná hromada. Mimo jiné bylo na programu také stanovení členských příspěvků, zabezpečení hasičské výzbroje a volba funkcionářů.

Dne 13. července 1902 proběhlo slavnostní vysvěcení hasičské stříkačky, kterou dobrovolným hasičům zapůjčil majitel velkostatku J. F. Kreisel.
Od roku 1902 až do roku 1995 se v čele sboru dobrovolných hasičů vystřídalo několik občanů Vysokého Újezdu, a to různých civilních povolání. Byli mezi nimi pekaři, sedláci i hostinští.

Nová éra sboru započala v roce 2004, a to pod vedením současného velitele Jaroslava Wágnera.

Od roku 2008 je Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vysoký Újezd zařazena do JPO III/1. Jednotka má 9 členů, z toho jednu ženu. K dispozici má vozidla CAS 25 a VW Transportér a je vybavena všemi prostředky potřebnými k chodu jednotky a to včetně dýchacích přístrojů.

Členové jednotky od roku 2006 pravidelně pořádají hasičské plesy v místní sokolovně a věřte, že pohled na hasiče či hasičku ve slavnostní uniformě stojí opravdu za to. Hasiči se také podílejí na organizaci a zajišťování dalších akcí, jako je například pálení čarodějnic, dětský den, loučení s létem a podobně.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v obci by ale nemohla fungovat bez finanční pomoci obce Vysoký Újezd. Kromě toho také hasiči obdrželi finanční podporu od Středočeského kraje, za kterou nakoupili drobnou výstroj a výzbroj.

Dobrovolní hasiči obce Vysoký Újezd jsou připraveni zasáhnout jak při drobném požáru, tak i při živelných a jiných krizových pohromách. „A to nejen v naší obci, ale i v okolí. Za to jim patří poděkování od všech lidí, kteří se s jejich prací setkali na vlastní kůži, ale i těch, kteří jejich pomoc zatím nepotřebovali. A přejme si, aby jejich zásahů bylo potřeba co nejméně,“ zdůraznila Marie Severinová.