Hýskov/ Sbor dobrovolných hasičů v Hýskově vznikl v roce 1927. 15. května 1927 byla první valná hromada. Po jednání s Pražskoželezářskou společností byla sboru darována v červenci roku 1927 čtyřkolová ruční stříkačka staršího typu. K tomu měl tehdy sbor k dispozici 4 díly savic, 200 metrů hadic a proudnice. V roce 1928 si členové sboru svépomocí postavili hasičskou kůlnu u rybníčka. O pár let později v roce 1932 hýskovský sbor zakoupil při dražbě za 9005 korun motorovou stříkačku na koňský potah. Stříkačka měla čtyřválcový motor o síle 22,5 HP a centrifugální čerpadlo o výkonu 1000 l/min.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

Do roku 1937 se sbor zúčastnil celkem 10 požárů, z toho tři byly v obci. Během období od roku 1938 až do roku 1957 měl hasičský sbor dobré i méně dobré výsledky, přišla doba, která měla vliv na celý svět. Krize, nezaměstnanost a k dovršení všeho dění nastala druhá světová válka a okupace Československé republiky. V této době sbor prováděl pravidelné hlídky a v dubnu roku 1945 se zúčastnil záchranných prací při bombardování města Berouna. V koncentračním táboře zahynuli zakládající členové František Červený a Václav Sýkora. Po roce 1950 nastala ve sboru krize, která vyvrcholila rozpadnutím výboru a vystoupením větší části členů z organizace. Tato stagnace trvala až do roku 1957.

Po roce 1958 se do Hýskova přistěhoval pan Tomáš Balek, který měl zkušenosti s požární ochranou. Obcí byl požádán, aby začal pracovat v místní jednotce sboru dobrovolných hasičů. Jeho stěžejním úkolem byla stavba nové požární zbrojnice a opětovná aktivace členské základny.

Stavba zbrojnice začala 20. července 1958 a poslední práce byly dokončeny na jaře 1960. Okresní inspektorát požární ochrany v Berouně v té době hýskovským hasičům přidělil nové požární vozidlo Tatra 805. Dále se jim podařilo získat gumový člun, laminátovou loď a dvě motovesla. S tímto vybavením se všichni členové sboru účastnili pravidelného školení a výcviku. V té době patřili hýskovští hasiči k nejlepším v berounském regionu.

Kvalitu a připravenost sboru prověřil 31. prosince 1962 požár Panského mlýna v Berouně. Poplach byl vyhlášen asi ve 20 hodin, kdy převážná část členů byla na silvestrovské zábavě v Prefě. Přesto ve velmi krátké době vyjížděla jednotka ve složení: Balek st., Vojta, Landa, Verner, Kos, Vojtová a další. Nejprve byli hasiči nasazeni k evakuaci obilí a poté se podíleli na likvidaci požáru. Hasiči museli pracovat po pás ve vodě při 10 stupňovém mrazu a požár se jim podařilo zlikvidovat v 16 hodin na Nový rok.

Černým dnem byl pro sbor 21. březen 1971, kdy při výkonu služby přišel o život jeho velitel Václav Vojta.

Během následujících let dosáhli hýskovští hasiči opět dobrých výsledků. Sbor se účastnil soutěží, kde jak muži, tak žactvo mnohokráte zvítězilo. V roce 1969 se soutěže jednotlivců zúčastnil Jan Blahovec. Postoupil do 3. kola v Kolíně, kde se umístil na 2. místě. V celostátním kole v Praze na Strahově skončil v silné konkurenci na 4. místě. V roce 1975 bylo hýskovské družstvo vybráno do širšího výběru reprezentace pro mezinárodní soutěž CTIF. V roce 1976 se družstvo mužů probojovalo do krajského kola ve Smečně. Po roce 1977 se začali hasiči podílet i na kulturním životě v obci. Každoročně pořádal požárnický ples, který měl velký ohlas a byl velmi dobře navštěvovaný.

V roce 1987 sbor získal automobil Tatra 138 CAS 32. Pak se mu ale přestalo dařit. Postupem času došlo k úpadku veškeré činnosti. Organizace začala stárnout, chyběl příliv mladých členů a staří odcházeli. Obrat k lepšímu nastal v roce 1994, kdy se za člena přihlásil Bohuslav Rybář a přivedl s sebou několik dalších mladých členů. Tehdy se opět nastartoval výcvik sboru a proběhla rekonstrukce zbrojnice. V roce 1998 byli do zásahové jednotky vybráni Bohuslav Rybář st., Miloš Blahovec ml., Pavel Cajthaml, Jaroslav Rus, Jan blahovec st., Miroslav Kouřil, Miloš Blahovec st., Václav Kůs, Jan Blahovec ml., Jiří Nový, Michal Binko. Obec jim zakoupila starší Škodu 706 RTH CAS. Jednotka zasahovala v roce 2000 u požáru rodinného domu v centru obce. Sbor byl na místě jako první a po příjezdu HZS Beroun pokračoval evakuací věcí z domu.

Menší krize ve sboru, která se rovněž promítla do sportovní činnosti, byla zažehnána obyčejnou sázkou. – „Kdo je lepší, staří nebo mladí?“ – A tak 5. července 2001 v 16 hodin odstartoval I. ročník soutěže hýskovských hasičů v požárním útoku. Vítězem se stali zkušenější a nestárnoucí „senioři“.

V roce 2002 bylo v Hýskově založeno soutěžní družstvo žen. Premiérové vystoupení při oslavách 100. výročí SDH Železná jim přineslo hned první vítězství. V srpnu téhož roku postihla obec ničivá povodeň, kdy se hladina řeky Berounky zvýšila o 7 metrů. Na odstraňování škod se obětavě podílela většina členů sboru. Povodeň stmelila kolektiv.

Připravenost sboru prověřil 9. září 2006 také požárstodoly. Místní jednotka byla na místě jako první, zaujala pozici uvnitř dvora a zajišťovala dopravu vody k celému zásahu. K největším sportovním úspěchům patří účast družstva mužů v soutěži Středočeského kraje v požárním sportu v roce 2006 a družstva žen v roce 2004.