Sbor dobrovolných hasičů v Trubíně oslaví za tři roky stoleté výročí. Spoluobčanům a obci pomáhá už 97 let. O jeho založení bylo rozhodnuto na schůzi občanů 14. července 1912. 31. prosince stejného roku měli trubínští hasiči první valnou hromadu. Po založení se sbor stal 21. ledna 1913 členem Berounské hasičské župy.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN - HLASUJTE ZDE

Prvním starostou Sboru dobrovolných hasičů v Trubíně byl Josef Froněk st. a velitelem Richard Nademlýnský. Prvního zásahu se hasiči v počtu 19 mužů zúčastnili v září 1913. Hořelo v Počaplech.

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Trubín 48 členů. Z toho je devět členů v zásahové jednotce kategorie JPO V. Zásahová jednotka se pravidelně ůčastní odborné přípravy a snaží se plnit povinnosti vůči občanům. Hasiči se pravidelně zapojují do společenského života v obci. Pomáhají obci pořádat různé akce, jako například dětský den. Funkci starosty trubínských hasičů zastává František Šmíd a velitelem je Miloslav Pos.

František Šmíd je u dobrovolných hasičů od svých 16 let. Celých 54 roků. Z toho 44 let strávil mezi profesionálními hasiči ve stanici Beroun a byl příslušníkem Hasičského záchranného sboru Beroun. Z řadového hasiče se během těchto let vypracoval až do funkce ředitele.

Starosta oslavil kulaté jubileum

„V těchto dnech s ním náš sbor oslavil jeho krásné životní jubileum. František Šmíd se dožil 70 let,“ upozornil Martin Šmíd, který má ve Sboru dobrovolných hasičů Trubín na starost materiálně technické zajištění. Významné životní jubileum s Františkem Šmídem oslavila rodina, přátelé a kamarádi jak ze soukromého, tak i pracovního života. 3. října pro ně uspořádal slavnostní setkání.

Největší událostí posledních let byla pro trubínské hasiče pomoc při povodních v roce 2002. Sbor pomáhal při odčerpávání vody v Berouně a v Karlštějně, kde byla jednotka nasazena několik dní. Po povodních se podařilo starostovi obce s přispěním sponzorů pro hasiče zajistit starší vozidlo DA 12 A 31/5 Avia a nahradit jím dosavadní ARO 24, které bylo ve službách sboru řadu let a už při zásazích jednotky nevyhovovalo současným podmínkám.

Pomoc obecního úřadu pod vedením starosty Jana Langhanse a obecního zastupitelstva je pro hasiče nesmírnou podporou. Další mimořádnou událostí byl pro trubínské hasiče před několika lety zásah v obci při požáru rodinného domu.

Od června roku 2000 začali trubínští hasiči pořádat Memoriál zasloužilých hasičů obce Trubín. Memoriálem se rozhodli uctít památku hasičů, kteří stáli při zrodu sboru.

Hasiči mají družbu s německými kolegy

Prvních ročníků se zúčastnilo 6 dobrovolných sborů z okolních obcí. „V posledních letech se na naši soutěž sjíždějí i sbory z okolních okresů. Za posledních pět ročníků se našeho memoriálu pravidelně zúčastní více jak 27 družstev, a to kolem 10 družstev žen a 17 družstev mužů. Při této soutěži jde hlavně o to, aby byla dobrá nálada. K tomu přispívá i netradiční štafeta, která je v duchu historické dopravy vody v lněných džberech a disciplína pravdy, což je požární útok,“ popsal hasičskou soutěž Martin Šmíd.

Trubínského Memoriálu se už několikrát zúčastnilo takéi družstvo hasičů z německého města Hahnenklee – Bockswiese, se kterým má sbor od roku 2002 družbu. Se svými německými kolegy trubínští hasiči navázali první kontakt vlastně náhodou. Po povodních v roce 2002 se berounští hasiči zúčastnili první cesty do partnerského města Goslar, se kterým již řadu let udržují družbu, a to za nesmírného přispění starosty Františka Šmída.

Při této příležitosti došlo i na první setkání s hasiči v Hahnenklee – Bockswiese. „Od té doby se každoročně setkáváme při různých událostech a snažíme se udržovat vzájemnou spolupráci jak při hasičských činnostech, tak i kamarádství.