„Když v obci někde začalo hořet, purkmistr vždy svolal dobrovolníky z řad občanů. Protože ale nebyli řádně vycvičení, občas se stalo, že nedokázali zabránit, aby požár nezpůsobil velké škody,“ uvedl starosta Dobrovolného sboru hasičů Cerhovice Václav Tauš.

První zmínka o cerhovických hasičích je z roku 1872, z doby, kdy vznikla Hasičsko–sokolská jednota Cerhovice. Její činnost ale přetrvala jen tři roky. Pak veškerý její majetek převzala obec. Samotný sbor dobrovolných hasičů vznikl v Cerhovicích až v září roku 1886. Jeho vznik má na svědomí tehdejší purkmistr Kamil Ackerman.

K prvnímu požáru cerhovičtí hasiči vyjížděli v prosinci roku 1886 do obce Újezd na náves k obuvnickému mistrovi Janu Hrdličkovi. Za úspěšný zásah tehdy sbor získal jako odměnu 15 zlatých. Ty mu vyplatila pojišťovna.

V té době měli cerhovičtí hasiči k dispozici jen nedokonalé hasicí prostředky, jako byla například voznice na vodu, trhací háky, žebříky, dřevěná vědra a koše. „Přesto ale ve vybavenosti předstihli i některá větší města, protože kromě toho vlastnily i dřevěnou stříkačku. Byla to vlastně vrhačka, neměla sání a voda se do ní nosila ve vědrech. Vyrobil jí místní kolář pan Julák asi v roce 1720,“ upozornil Tauš.

Tuto stříkačku vrhačku současní cerhovičtí hasiči zrestaurovali a je stále plně funkční. Zájemci ji mohou spatřit v Muzeu Českého krasu v Berouně, kde je uložena.

V současné době mají cerhovičtí hasiči v majetku ještě dvoukolovou stříkačku z roku 1933 firmy Stratílek a přenosnou PS8. „Mimo tuto historickou techniku máme v užívání také automobily Avia A30 a Tatru 148 CAS 32, které nám zakoupila obec. Od místních sponzorů se nám k 120. výročí vzniku podařilo v roce 2006 získat plovoucí čerpadlo, které je dokladem, že i dnes občanům záleží na akceschopnosti dobrovolných hasičů. Loni nám obecní úřad věnoval pět přileb se svítilnami a elektrocentrálu,“ informoval Tauš.

Sbor dobrovolných hasičů v Cerhovicích má v současné době 103 členů. Z toho je 24 žen, 65 mužů a 14 mladých hasičů. Zásahová jednotka má dvanáct mužů. Jejím velitelem je v současné době Roman Eisenhammer. Její členové se pravidelně schází při údržbě techniky a při různých akcích, jako jsou například okrskové a okresní soutěže či různá námětová cvičení. Při různých jubileích také navštěvují členy dobrovolného sboru.

„Mezi jejich už tradiční akce patří i štědrovečerní procházka, kdy naším městysem procházejí společně s trubači a všem občanům přejí krásné prožití svátků a nového roku. Účastní se také na pořádání dětského dne, na obecních pietních akcích, kdy s pochodněmi asistují při kladení věnců u pomníků. V obci dále zajišťují čištění vodních nádrží a v období sucha zalévání zeleně,“ vyjmenoval některé z pravidelných činností cerhovických hasičů jejich starosta.

Zásahová jednotka je v rámci integrovaného záchranného systému zařazena do systému požární ochrany. „Na zavolání z hořovické stanice berounských profesionálních hasičů a dispečinku Kladno vyjíždí naše zásahová jednotka k požárům, nehodám a živelným pohromám,“ upozornil starosta.

V soutěžích dosáhli cerhovičtí hasiči největšího úspěchu v roce 1996. Tehdy družstvo starších žáků, dorostu a mužů postoupilo do krajského kola v Nymburce. V roce 1997 tento úspěch zopakovali žáci a dorost. Jejich družstva obsadila v Čelákovicích druhé místo ve Středočeském kraji.