Prvním jeho starostou a velitelem byl zvolen Josef Dlouhý. Krátce po založení sboru vyjížděli hasiči z Chlustiny k svému prvnímu požáru. Bylo to 29. března 1900, kdy hořelo v obci u Cipriánů. Následně likvidovali požáry v Praskolesích, Žebráce, Sedlci a Třenici. Už tehdy se předchůdci současných členů sboru dokázali dobře bavit. Pořádali taneční zábavy a dokonce si založili i ochotnický divadelní soubor. „Sbor v té době vedl knihovnu, ale podílel se také i na stavbě silnice do Sedlce,“ upozornil starosta Sboru dobrovolných hasičů Chlustina Jiří Mizera.

V současné době má sbor 46 členů a je to jediná fungující organizace, která dobře spolupracuje s obcí. Hasiči pomáhají na brigádách, pořádají akce pro děti. Při tom jim finančně pomáhá obec.

V roce 1976 byl při sboru založenkolektiv mladých požárníků a o dva roky později vzniklo družstvo dorostu. Jejich vedoucím byl Mizera Jiří st., Miroslav Macourek, Josef Růžička a Jan Pilnáček. Obě družstva ale ukončují svoji činnost po necelých dvaceti letech a po střídavých úspěších na okresních i okrskových soutěžích hry Plamen. V roce 2006 ale v obci vzniká družstvo žen, které vede Jiří Mizera ml. a o rok později nové družstvo mladých hasičů, které vede Jana Mizerová. „Obě družstva se ihned zapojila do soutěží a dosahují v nich dobrých výsledků,“ pochvaluje si starosta sboru.

Kromě zásahů při lesních a jiných požárech, hasiči z Chustiny často pomáhali obcím v regionu při povodních. V roce 1995 to bylo v Praskolesích a v roce 2002 v Berouně a v Karlštejně. V roce 1995 se hasiči také pustili do rekonstrukce zbrojnice, kterou dokončili po čtyřech letech.