Stroj ještě nestačili ani přivézt a již 1. května téhož roku byl jako nejstarší spolek v obci založen sbor dobrovolných hasičů. Ten měl zpočátku 18 členů činných a 43 členů přispívajících.

Dobrou vizitkou sboru je aktivní činnost po celou dobu jeho trvání. Hasiči byli potřeba v době míru, jejich jednotka byla udržována i v době druhé světové války. Nařízením z června 1942 bylo ale výrazně omezeno spolčování členstva. Po válce měl sbor 110 členů a vlastnil dvě stříkačky. Byla to ta první, na ruční pohon, tažená koňským spřežením a nová, motorová zn. Smekal 16.

V roce 1945 získal sbor svoje první auto. Byl to vůz z přídělu zn. Steyer, trofej Rudé armády po Němcích. Vozidlo bylo nepojízdné, s poškozeným motorem, bez pneumatik. Po opravě dobře sloužilo až do roku 1969.

„V roce 1973 jsme se konečně dočkali nové požární zbrojnice a hasičské klubovny, na jejich výstavbě se hasiči podíleli formou brigádnické činnosti. Brigádně byly také vycíděny a opraveny hráze dvou požárních nádrží,“ uvedl velitel zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Tlustice Martin Ernest.

Tlustičtí hasiči pomáhají v obci při povodních v roce 1995 a v roce 2002 i v Berouně.

V současné době má sbor 104 členů. Starostou je Vladimír Hrabák, který pro hasiče obětavě pracuje 60 let. Hasiči se podílejí na kulturní činnosti v obci.

#nahled|https://g.denik.cz/3/d6/berhastlust_denik_flash_big.jpg|https://g.denik.cz/3/d6/berhastlust.jpg|Hasiči v současné době vyvíjejí velmi aktivní činnost#

„Každým rokem je pořádán tradiční hasičský ples, pro členy autobusové zájezdy, spolupracujeme s místní skupinou ČČK. Na dobré úrovni je spolupráce s obecním úřadem. Obvykle dvakrát do roka konáme sběr železného šrotu. Nezapomínáme na svoje členy, které navštěvujeme u příležitosti životního jubilea,“ vyjmenoval Josef Červený.

Sbor dobrovolných hasičů Tlustice se může pochlubit i aktivní zásahovou jednotkou, kterou vede Martin Ernest. Členové jednotky pomáhají při údržbě veřejné zeleně, zejména průklestu vzrostlých, nemocných stromů v obci, na urnovém háji i v okolní volné přírodě, při čištění vodních zdrojů, občanům při čištění studní. Samozřejmostí je účast při okrskových soutěžích, v požárním sportu. Spolupracují se sborem v Žilině.

Dobrá parta je i v družstvu žen. Děvčata nacvičují a zúčastňují se okrskových i okresních soutěží v požárním sportu, pomáhají při práci s dětmi. „Také nám funguje parta „staré gardy“, která si neodpustí každoroční setkání okolních starých gard při zálužském poháru,“ upozornil Martin Ernest.

Při sboru si dobře vede i družstvo žáků pod vedením Blanky Škrdlantové. Scházejí se každou středu. V zimním období mají volnočasové aktivity. V klubovně mladých hasičů se učí zdravovědu, topografii, značky a začátkem jara plní úkoly hry Plamen. Nikdy také nechybějí v sousedním Záluží při soutěži Zálužský pohár. Několik let už jezdí na táborové letní soustředění. Loni byli v Mýtě v chatkách a všem se tam moc líbilo. V prosinci se účastní tradičního zájezdu do Bohutína u Příbrami, kde místní spolek Řimbaba pořádá v důlní šachtě mikulášskou nadílku.

„Pokračujeme v činnosti, kterou započali naši dědové a pradědové před 100 lety, a která je pro obec a spoluobčany potřebná a užitečná,“ říkají hasiči Josef Červený a Martin Ernest.