Sbor dobrovolných hasičů v Železné vznikl 22. června roku 1902. Do sboru se v jeho počátcích přihlásilo 43 členů. 22 z nich se aktivně zapojilo do činnosti sboru a 21 členů pouze platilo příspěvky.

První stříkačku hasiči ze Železné získali od obecního zastupitelstva, které jim půjčilo vlastní přístroj. „K tomu tenkrát získali i 240 rakouských korun na doplnění hasičských potřeb,“ uvedl za hasiče ze Železné zástupce jejich velitele Rudolf Bílý.

Prvním starostou sboru byl zvolen Václav Husák a velitelem Josef Ejem. V roce 1904 se hasiči dočkali nové koňské stříkačky. Ta je v současné době umístěna v hasičském muzeu v obci Chrastava v okrese Liberec. „Nadále je ale majetkem hasičského sboru a muzeu byla pouze zapůjčena. Motorové stříkačky se hasiči ze Železné dočkali až v roce 1951 a hned ji použili při likvidaci velkého lesního požáru v obci Chyňava,“ připomněl Rudolf Bílý.
O rok později se hasiči dočkali i nové požární zbrojnice, kterou za vydatné pomoci místních občanů vybudovali z bývalých farských stájí. Při jejím slavnostním otevření bylo hasičům předáno i nové hasičské vozidlo.

Přestože až do roku 1982 pracoval Sbor dobrovolných hasičů Železná občas i s menším zaujetím než by měl, hasiči se pravidelně zúčastňovali soutěží jak v kategorii mužů, tak i žen a dětí. Po roce 1982 však aktivita sboru výrazně upadá. Sbor dobrovolných hasičů v této době funguje dá se říci jen na papíře.

„Naštěstí jsou v naší obci lidé, kteří jsou pro hasičinu zapálení. Václav Husák proto v roce 1995 znovu obnovuje sbor,“ upozornil Bílý.
Na ustavující schůzi 18. května 1995 je Václav Husák zvolen starostou. Velitelem Ladislav Hanžl, zástupcem velitele Rudolf Bílý. Sbor má i svoji kronikářku, hospodáře a revizora.

V roce 1996 se sbor stává součástí Hasičského okrsku Chyňava. Od této doby se zapojuje do všech námětových cvičení okrsku. Nezapomíná ani na soutěže v požárním sportu, konané v okrsku i mimo něj. Sbor byl zařazen do kategorie JPO V.

Největšího úspěchu hasiči ze Železné dosáhli v roce 2003. V tomto roce se totiž probojovali do krajského kola v požárním sportu.
S technikou, kterou má sbor v současné době k dispozici, hasiči zasahovali při několika velkých požárech. Mezi ně patří například požár skladu slámy pana Vrbského. Největší požár ale hasiči ze Železné zažili , když v Berouně hořela Linde Frigera. V roce 2002 se hasiči zúčastnili ničivých povodní. „Posledním větším požárem, při kterém byli naši hasiči, byl požár restaurace na Podkozí,“ upozornil zástupce velitele sboru.

V loňském roce byl sbor zařazen do plnění úkolů v oblasti humanitární pomoci a nouzového přežití obyvatelstva při mimořádných událostech velkého rozsahu na území v působnosti územního odboru Beroun.

V Železné je hasičský sbor jedinou fungující organizací. Hasiči proto pomáhají obecnímu úřadu při brigádách i při organizování společenských akcí. V současné době má sbor 52 členů. Disponuje technikou, která zahrnuje hasičskou cisternu AKV 8, hasičský vůz DA 8, osvětlovacím agregátem zapůjčeným HZS Beroun, dále motorovou pilou a stříkačkou PPS 12. Díky obci byla zrekonstruována i hasičská zbrojnice. Bez pomoci obce a bez velkého nadšení členů sboru, by hasiči v Železné už dávno zanikli.